Κρήτη- Σεισμοί: 212 ζημιές δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές- Πρόβλεψη για αποζημιώσεις 4,9 εκατ. ευρώ.

Δηλώθηκαν συνολικά 212 ζημιές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, από τη σεισμική ακολουθία στην Κρήτη, με αρχική πρόβλεψη αποζημιώσεων συνολικά 4,9 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της, για την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τη σεισμική ακολουθία στην Κρήτη την περίοδο 27 – 30 Σεπτεμβρίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του Αρκαλοχωρίου και του Ηρακλείου).

Με αφορμή την έρευνα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ Ερρίκος Μοάτσος, σχολίασε :

«Τους τελευταίους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021) η ασφαλιστική αγορά κλήθηκε να στηρίξει τους ασφαλισμένους πολίτες και επιχειρήσεις σε 8 συμβάντα φυσικών καταστροφών : βροχοπτώσεις από τον Ιανό, πλημμύρες στην Κρήτη, χιονοπτώσεις στην Αττική (Μήδεια), σεισμός Σάμου, σεισμός στη Θεσσαλία (Τύρναβος), πυρκαγιές στην Κορινθία και τα Γεράνεια όρη, δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Εύβοια, την Αττική κ.ά., σεισμός στην Κρήτη (Αρκαλοχώρι). Από αυτά τα περιστατικά δηλώθηκαν περίπου 6.200 ζημιές που αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις συνολικού ύψους 106 εκατ. ευρώ. Στα παραπάνω θα προστεθούν και οι ζημιές της κακοκαιρίας Μπάλλος του Οκτωβρίου, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Οι αποζημιώσεις αυτές θα μπορούσαν να ήταν σημαντικά υψηλότερες αν περισσότερα κτίρια ήταν ασφαλισμένα. Η αυξανόμενη συχνότητα και σφοδρότητα των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα καλούν για άμεσες πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τους πολίτες να προστατέψουν την περιουσία τους». .

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΕΕ.

Τα ευρήματα της έρευνας

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 96,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέρεται σε 212 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 4,9 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 23.216 ευρώ για το σύνολο των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων.

Για τις εν λόγω ζημιές από την σεισμική ακολουθία, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 3,4 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση), μείωση η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 217,3 εκατ. ευρώ.

Για τις ασφαλίσεις περιουσίας, η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 23.216 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 22,65 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 117.632 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 32.844 ευρώ για τους εμπορικούς, 10.323 ευρώ για τις κατοικίες και 57.505 ευρώ για τα ξενοδοχεία.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 23,62 ‰ για τους βιομηχανικούς, 48,74 ‰ για τους εμπορικούς, 70,46 ‰ για τις κατοικίες και 5,27 ‰ για τα ξενοδοχεία.