Ανοίγει και ο δεύτερος πυλώνας της επαγγελματικής ασφάλισης

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, από ειδικούς στην ασφάλιση, ότι θα ανοίξει άμεσα το θέμα της δημιουργίας δεύτερου πυλώνα για τις συντάξεις, μέσα από την διεύρυνση του ρόλου και της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων.

Το θέμα είναι στην ατζέντα της επιτροπής των «σοφών» για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος ενόψει της παρουσίασης μέσα στον Οκτώβριο της σχετικής πρότασης της κυβέρνησης στα πλαίσια της υλοποίησης των συμφωνιών για την δανειακή σύμβαση της χώρας .

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τους γνώστες των θεμάτων της ασφάλισης, είναι αν ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης που είναι θεσμοθετημένος εδώ και χρόνια σε προαιρετική βάση , θα αναμορφωθεί ώστε να έχει γενικευμένα χαρακτηριστικά .

Προς την κατεύθυνση αυτή οι προτάσεις κινούνται σε δύο άξονες . Ο ένας είναι αν θα λειτουργήσει ως υποχρεωτικός πυλώνας ασφάλισης που θα αντικαταστήσει τα σημερινά επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία και αν θα μπορούν και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα , δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρίες ,να συμμετέχουν ή να δημιουργούν επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία .

Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, όπως σχετικά με το μέλλον και την εξέλιξη των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων αλλά και με ποια κριτήρια, προϋποθέσεις, εποπτεία και μεγέθη οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούν να συμμετέχουν ή να δημιουργούν επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία .

 

asfalisinet