Ανοίγει ο διάλογος Λ. Κατσέλη – διαμεσολαβούντων για τις πρακτικές των τραπεζών

Παράθυρο διάλογου για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών που, όπως αναφέρουν οι ασφαλιστές, ακολουθούν οι τράπεζες στον τομέα των τραπεζασφαλιστικών εργασιών, άνοιξε χθες η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Λουκά Κατσέλη, στο πλαίσιο ανοικτής συζήτησης που είχε με τα μέλη του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η κ. Κάτσελη άκουσε με ενδιαφέρον την παρέμβαση του κ. Δημήτρη Γαβαλάκη, προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, ο οποίος θέτοντας το θέμα των αθέμιτων τραπεζικών πρακτικών υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η τράπεζες μπορεί λόγω της κρίσης στην οικονομία να χάνουν έσοδα από βασικές τους δραστηριότητες, όμως φαίνεται να τα καταφέρνουν πολύ καλά στην προώθηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος της ΕΕΤ, αν και δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις από τους εκπροσώπους της αγοράς για ζητήματα όπως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ρευστότητα, οι επενδύσεις, το κόστος του πλαστικού χρήματος κ.α. η πρώτη τοποθέτησή της αφορούσε στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβούντες, ενδεχομένως λόγω του γεγονότος ότι οικοδεσπότης του Επιμελητηρίου ήταν ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, προέρχεται από τις τάξεις της ασφαλιστικής αγοράς. Η ίδια ζήτησε από τους διαμεσολαβούντες να έχει περισσότερη ενημέρωση για το θέμα.

Όπως είπε η κ. Κατσέλη, αναμένει από τους διαμεσολαβούντες την υποβολή σχετικού υπομνήματος στο οποίο θα περιγράφουν το θέμα όπως αυτό έχει, ώστε εν συνεχεία θα ακολουθήσει συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τους φορείς διαμεσολάβησης του κλάδου προκειμένου το όλο θέμα να συζητηθεί σε βάθος, να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και να δοθούν λύσεις σε αυτό ή τυχόν άλλα ζητήματα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο του διάλογου.

Σημειώνεται ότι, οι αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές απασχολούν χρόνια τον κλάδο της διαμεσολάβησης, όμως οι συνέπειές τους φάνηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που ο τζίρος των ασφαλιστικών εταιρειών υπέστη μεγάλη καθίζηση λόγω της μνημονιακής πολιτικής που ακολούθησαν οι τελευταίες κυβερνήσεις.

 

insuranceworld

Ερμηνευτική εγκύκλιος για τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη σε σχέση και με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο, σχετικά με τις μεταβολές που επιφέρουν στον νόμο 3869/2010 (γνωστό ως «νόμο Κατσέλη») διατάξεις που περιλαμβάνει ο πρόσφατος νόμος 4336/2015.

Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων διευκρινίζει ότι:

 1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. Κατσέλη και σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής. Οι οφειλές αυτές πρέπει όμως υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες.
 1. Σε περίπτωση προηγούμενης υπαγωγής των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. Κατσέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.
 1. Καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών.
 1. Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια (αδικοπραξία). ή σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα. Επίσης αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.
 1. Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.
 1. Οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. Κατσέλη.
 1. Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής αλλά κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός αυτών, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την προηγούμενη αίτηση.
 1. Η προστασία της κύριας κατοικίας εκτείνεται σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν 50%. Στο μέλλον θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίζει πρόσθετα κριτήρια, σχετικά με το εισόδημα του οφειλέτη και το ύψος του συνόλου των οφειλών.
 1. Διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικρο-οφειλών. Η διάταξη αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά:

α. Σύνολο οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ

β. Μηδενικό εισόδημα

γ. Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία

δ. Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο

ε. Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ

στ. Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών – Η προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτήσεις που θα υποβληθούν από το 2016, δεδομένου ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά.

Για αυτούς προβλέπεται :

– άμεση διαγραφή οφειλών

– περίοδος επιτήρησης 18 μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο. Επίσης κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους.

– σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. Κατσέλη, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής.

– τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας.

– μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.

 1. Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του (προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ) ως εξαιρούμενες από το εισόδημα του οφειλέτη και της οικογένειάς του, προκειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές του. Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το τυχόν υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αποδίδεται στους πιστωτές του οφειλέτη, μέσω των μηνιαίων καταβολών.
 1. Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. Κατσέλη και η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης. Τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.
 1. Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. Κατσέλη που η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, να υποβάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους σε συντομότερη

 

asfalisisnet