Κενό ενημέρωσης στην πληρωμή ασφαλίστρων

Άγνοια επικρατεί σε μεγάλη μερίδια των πολιτών σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των ασφαλίστρων τους. Το γεγονός αυτό προκαλεί αρρυθμίες στην αγορά και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους χιλιάδες ασφαλισμένους που προσκρούουν σε αυτά καθώς και τους διαμεσολαβούντες και τις εταιρείες. Ο κίνδυνος μη πληρωμής του ασφαλίστρου και εν συνεχεία οι ακυρώσεις συμβολαίων είναι ορατός, καθημερινός και αντικειμενικός και πολύ περισσότερο δύσκολα αναστρέψιμος υπό τις παρούσες συνθήκες.

Μπορεί οι όποιες οδηγίες δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν διευκρινίσει το πώς ακριβώς πραγματοποιείται η πληρωμή των ασφαλίστρων αλλά τελικώς δεν μπόρεσαν να αναιρέσουν την δημιουργία προβλήματος. Οι ασφαλιστικές έχουν αποστείλει οδηγίες στους συνεργάτες τους -διαμεσολαβητές- και αυτοί στη συνέχεια επικοινωνούν με τους πελάτες όταν και εφόσον χρειάζεται. Όμως, κατά πληροφορίες η κατάσταση που επικρατεί είναι ανεπαρκής και χρειάζεται να γίνει ενημέρωση καλύτερη και ευρύτερη για το πώς οι καταναλωτές θα πληρώσουν τα συμβόλαιά τους.

Πάντως, κατά πληροφορίες ήδη στα γραφεία διαμεσολάβησης έχουν αποτυπωθεί κάποιες αρρυθμίες που αναδεικνύουν το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται από την απουσία ενημέρωσης των καταναλωτών.

Γιάννης Βερμισσώ

insurance-eea