Ώθηση στις ασφάλειες για τον κυβερνοχώρο μετά από κοινοτική οδηγία για την προστασία των δεδομένων

Ώθηση στην ασφάλιση για τον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη αναμένεται να δώσει από το 2017 η αναμενόμενη εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας που θα καθιστά υποχρεωτική την δημοσιοποίηση παραβιάσεων δεδομένων.

Την εκτίμηση αυτή κάνει έκθεση για το μέλλον της ασφαλιστικής κάλυψης των κίνδυνων και τις βασικές τάσεις στον κυβερνοχώρο από την ασφαλιστική αγορά το 2015.

Ειδικότερα η έκθεση αναφέρει για την Ευρώπη :

Η ζήτηση για την ασφάλιση του κυβερνοχώρου στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, αφού η νέα κοινοτική οδηγία Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection -GDPR)) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2017 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθιστώντας υποχρεωτική την κοινοποίηση της παραβίαση των δεδομένων.

Η ασφαλιστική αγορά του κυβερνοχώρου στην Ευρώπη παρουσιάζει χαμηλή διείσδυση, με εκτιμώμενη αξία US $ 150 εκατομμύρια μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2014.

prnewswire.com