Σε διπλό κλοιό 600.000 οφειλέτες των ταμείων

Το Μνημόνιο προβλέπει δύο βασικά μέτρα με τα οποία επιχειρείται το «στρίμωγμα» των οφειλετών των Ταμείων, είτε έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων είτε όχι.

Συγκεκριμένα προβλέπεται :

  1. Πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών θα έχει το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΚΕΑΟ) από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί μία βάση δεδομένων με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μία ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

Έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μητρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017.

  1. Τροποποίηση των διατάξεων περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία γύρω στο Νοέμβριο του 2015, με την αύξηση του επιτοκίου στα επίπεδα της αγοράς και την προσαρμογή του αριθμού των δόσεων σύμφωνα με την πραγματική οικονομική δυνατότητα των οφειλετών αλλά και του ύψους της οφειλής τους, την προσθήκη όρου απώλειας της ρύθμισης εφόσον ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Αυτό σημαίνει για τις δύο βασικές κατηγορίες οφειλετών τα ακόλουθα :

Για να συνεχίζει ένας οφειλέτης με χρέη στα Ταμεία έως 5000 ευρώ να πληρώνει τις δόσεις του χρέους που έχει ρυθμίσει με μηδενικό επιτόκιο, θα πρέπει να αποδείξει πως δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα κατά το τελευταίο έτος και έχει ακίνητη περιουσία έως 150.000 ευρώ.

Όσοι οφειλέτες έχουν χρέη πάνω από 5000 ευρώ, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται κάθε δόση της ρύθμισης στην οποία έχουν υπαχθεί αυξάνεται από το 3% στο 5% (ή κατά 40%).

Οι αλλαγές αυτές θέτουν σε κίνδυνο την όλη πορεία της ρύθμισης των 100 δόσεων το βασικό πλεονέκτημα της οποίας ήταν ότι μπορούσαν όλοι οι οφειλέτες να υπαχθούν σε αυτή χωρίς κανένα εισοδηματικό ή άλλο περιορισμένο. Η εξαιρετική αυτή διευκόλυνση έδωσε τη δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση 300.000 οφειλέτες για χρέη 5,7 δισ. ευρώ και να εισπραχθούν κοντά στα 200 εκατ. ευρώ από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Εξάλλου ο φετινός στόχος ήταν για έσοδα 600 εκατ. ευρώ από την εν λόγω ρύθμιση (2% δαπανών για συντάξεις).

 

insurancedaily