Generali: Με ρεκόρ 8ετίας έκλεισε το 1o εξάμηνο του 2015

Αποτελέσματα ρεκόρ παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος Generali. Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, που συνθέτουν τα χαμηλά επιτόκια και οι επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης, ο Όμιλος πέτυχε το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα των τελευταίων οκτώ χρόνων, σημαντική άνοδο κερδών και ικανοποιητική αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα.

Παράλληλα, η Generali συνέχισε την υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στις ατομικές ασφαλίσεις στην Ευρώπη, με τη διάθεση απλών και έξυπνων ασφαλιστικών προϊόντων, αξιοποιώντας την τεχνολογία, στηριζόμενος στη μεγάλη πελατειακή βάση και σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διανομής πρακτόρων στον κόσμο.

Το λειτουργικό κέρδος του Ομίλου Generali, ανήλθε στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015 στα 2.779 εκ. ευρώ, έναντι 2.498 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, σημειώνοντας άνοδο κατά 11,3%. Τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν έντονα ανοδικά σημειώνοντας αύξηση 21% και ανήλθαν στα 1.307 εκατ. ευρώ έναντι 1.075 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 7,3% στα 38.172 δισ. ευρώ έναντι 35.288 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας ανοδική τάση τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Στον κλάδο Ζωής το λειτουργικό κέρδος ανήλθε στα 1.713 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα έσοδα από ασφάλιστρα (premium income) αυξήθηκαν κατά 10,6% και ανήλθαν στα 26.906 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις κύριες αγορές χάρη στην εξαιρετική απόδοση των ασφαλιστικών προγραμμάτων που συνδέονται με επενδύσεις (unit linked) η παραγωγή των οποίων σημείωσε άνοδο 25,7%. Σε ό,τι αφορά τα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα των νέων εργασιών, αυτά κυμάνθηκαν στα € 2,707 εκατομμύρια (+5.4%), αποτέλεσμα της άριστης απόδοσης των συμβολαίων unit linked (+35.1%) και προστασίας (+20.8%). Πολύ υψηλή ανάπτυξη (+19,7%) παρουσιάζει και η παραγωγή των ασφαλιστικών προϊόντων εφάπαξ καταβολής κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε επίσης, κατά 2,3% στα 1.103 εκ. ευρώ έναντι 1.079 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, γεγονός που οφείλεται στο στέρεο τεχνικό περιθώριο και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων από τις επενδύσεις. Η παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε ελαφρά άνοδο (+0,1%) στα 11.266 εκατ. ευρώ έναντι 11.169 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με την παραγωγή του κλάδου αυτοκινήτου να κινείται ελαφρώς υψηλότερα (+ 0,9%) σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο δείκτης combined ratio βελτιώθηκε περαιτέρω στο 92,6% (-0,2 εκατοστιαίες μονάδες) καθώς μειώθηκε κατά 0,7 μονάδες το loss ratio στο 65%. Παράλληλα ο Όμιλος επιβεβαιώνει την ύπαρξη σταθερών μετοχικών κεφαλαίων αξίας 23.300€ εκατομμυρίων ευρώ (+0,3% – 23.2€ δισεκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2014), ενώ ο pro forma δείκτης Οικονομικής Φερεγγυότητας ανέρχεται στο 200%, αυξημένος κατά 14 μονάδες σε σύγκριση με την 31/12/2014.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Generali, Mario Greco, σχολίασε: «Σε μόλις τρία χρόνια έχουμε φέρει εις πέρας ένα από τα πιο σύνθετα προγράμματα ανάκαμψης που έχουν ποτέ εφαρμοστεί στον ασφαλιστικό χώρο. Αυτά τα άριστα αποτελέσματα εξαμήνου αποδεικνύουν ότι η Generali έχει μετασχηματιστεί – παρά το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον – σε έναν παγκόσμιο Οργανισμό που είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος και στέρεος από πλευράς κεφαλαίων, με μια ανανεωμένη και καινοτόμα προϊοντική γκάμα που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τα υψηλά ποσοστά εσόδων στην πλειοψηφία των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν το καλύτερο σημείο έναρξης, για την εκτέλεση του νέου στρατηγικού πλάνου 2015-2018, το οποίο παρουσιάσαμε τον Μάιο, έχοντας ως βάση μια αύξηση 50% της ετήσιας ρευστότητας, την κατανομή μερισμάτων αξίας πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ στα επόμενα 4 χρόνια και την περαιτέρω μείωση εξόδων, ύψους 500 εκατομμύρια ευρώ, από το 2016 έως το 2018, διατηρώντας απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (operating return on equity) πάνω από το 13%. Αναμένουμε, ως στο τέλος του έτους, να βελτιώσουμε σημαντικά, σε σύγκριση με το 2014, τα καθαρά μας κέρδη, διατηρώντας την υψηλή κερδοφορία που έχει επιτευχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο».

aagora