Ασφαλιστικό Περισκόπιο: Ασφάλιση Μεγάλων Έργων

Δεκάδες Έργα, συνολικού ύψους 5,6 δισ. ευρώ, έχει επιλέξει η Ελλάδα, για να ενταχθούν στο σχέδιο Γιούνκερ, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, ήδη, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση δύο βασικών πακέτων έργων: Στην ανάπτυξη ενός δικτύου νέων μαρίνων, σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης, και περαιτέρω αξιοποίησης υφισταμένων.

20 ενεργειακά έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.172.550.000 ευρώ.

Τα έργα που έχουν συμπεριληφθεί, αφορούν στο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Πελοπόννησος, στον τερματικό σταθμό LNG Β. Ελλάδας-Αλεξανδρούπολη (PCI), σε υβριδικούς σταθμούς (ηλιακοί-αιολικοί), μικρά υδροηλεκτρικά, αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο, ανάπτυξη δικτύων διανομής στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και υλοποίηση 190 ομοειδών έργων μικρών ανεμογεννητριών, τα οποία ανήκουν σε 120 διαφορετικά επενδυτικά σχήματα.

Πέντε έργα του τομέα υποδομών και μεταφορών εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.445.000.000 ευρώ.

Αφορούν στην ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων, στη νότια επέκταση του περιφερειακού Υμηττού, έργα προαστιακού σιδηροδρόμου, ανάπτυξη του λιμένα Λαυρίου και την υποθαλάσσια οδική ζεύξη Πέραμα-Σαλαμίνα.

Από τον κλάδο του τουρισμού:

Έχουν προεπιλεγεί τρία έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 112.000.000 ευρώ για έργο ιαματικού τουρισμού, μετατροπή του TAE KWON DO σε συνεδριακό κέντρο και τον εκσυγχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού.

Από τον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών

Έχουν επιλεγεί πέντε έργα συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 920.000.000 ευρώ. Αφορούν στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο (NGA Plan), πρόσβαση στο ίντερνετ με υψηλής και υπερ-υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, ευφυείς μεταφορές και τον τομέα «έξυπνα κτίρια για την έξυπνη πόλη».

Τέσσερα έργα από τον επενδυτικό τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 594.000.000 ευρώ.

Αφορούν στη δημιουργία από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Φλέμιγκ» της «Βιοτεχνόπολης» ενός καινοτόμου cluster βιοτεχνολογίας, προμήθεια και εξοπλισμό νέου σύγχρονου ωκεανογραφικού σκάφους από το ΕΛΚΕΘΕ, δημιουργία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ του κόμβου καινοτομίας P4SEEN για την εξατομικευμένη ιατρική, πρόγραμμα αντικατάστασης των κινητήρων των πλοίων ακτοπλοΐας με κινητήρες Yροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και την ανάπτυξη αντίστοιχων λιμενικών υποδομών.

Πέντε ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις

Συνολικού προϋπολογισμού 349.000.000 ευρώ για την ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων, επαναλειτουργία και τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων.

Τι συμβαίνει με την ασφαλιστική κάλυψη αυτών των έργων;

Πολλά μεγάλα έργα ανάπτυξης, σημαίνει και μεγάλη έκθεση σε κίνδυνο πολλών ανθρώπων και κόστη δισεκατομμυρίων ευρώ να βρίσκονται στον αέρα!

Η ανάγκη για ασφάλιση είναι καθημερινή και διαρκής είτε πρόκειται για ασφάλιση τεχνικών έργων είτε επαγγελματικών χώρων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα κλπ) είτε για το ίδιο μας το σπίτι.

H υλοποίηση των τεχνικών έργων εμπεριέχει αβεβαιότητα. Kάθε τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους όπως: λανθασμένη μελέτη κακοτεχνία, ελαττωματικό υλικό, ανθρώπινη αμέλεια, ανωτέρα βία, φυσικά φαινόμενα, (σεισμός, πλημμύρα, παγετός κ.λπ.) φωτιά ή έκρηξη στον εργοτάξιο, αστοχίες κατασκευής, κατολίσθηση πρανούς, βραχυκύκλωμα, κλοπή, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

Το αποτέλεσμα από την επέλευση των παραπάνω κινδύνων μπορεί να είναι:

Yλικές ζημιές στο ίδιο το έργο

Yλικές ζημιές σε προϋπάρχουσα περιουσία

Σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατος στο Eργατοτεχνικό προσωπικό

Υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό

Υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμη και θάνατος τρίτων.

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική η ασφάλιση τεχνικού έργου αποτελεί πάγια θεσμική απαίτηση. Αναφέρουμε την περίπτωση της Γαλλίας όπου έχει καθιερωθεί η υποχρεωτική ασφάλιση της δεκαετούς εγγύησης του κατασκευαστή σε όλα τα ιδιωτικά ή δημόσια οικοδομικά έργα και την περίπτωση της Ιταλίας όπου η ασφάλιση έχει γίνει υποχρεωτική σε όλα τα δημόσια έργα.

Eίναι προφανές πως πολλά από τα σύγχρονα κατασκευαστικά επιτεύγματα (ειδικά υψηλά κτίρια, γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.) δεν θα κατασκευάζονταν, εάν προηγουμένως δεν υπήρχε οικονομική εξασφάλιση για την περίπτωση που ζημιογόνα φυσικά φαινόμενα ή ανθρώπινα λάθη θα απειλούσαν τη βιωσιμότητα του εκάστοτε εγχειρήματος αλλά και των ίδιων των φορέων υλοποίησής του.

Ας αναλογιστούμε τον θετικό ρόλο της ασφάλισης στην αντιμετώπιση των ζημιογόνων γεγονότων όπως οι κατολισθήσεις, παλαιότερα, σε περιοχές του εθνικού οδικού δικτύου, πλημμύρες και σεισμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας κ.λπ.

Παράλληλα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως θα ήταν αδιανόητο να γίνουν χωρίς πλήρη και ουσιαστική ασφάλιση έργα όπως του Mετρό Aθηνών, της Αττικής Οδού, της γέφυρας Pίου – Aντιρρίου, της εθνικής οδού Πατρών – Αθηνών και Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ), της Eγνατίας, των έργων OΣE, ΟΛΠ, κ.λπ.

insurancedaily