ΕΛΣΤΑΤ – Ενα δισ. έχασαν τα νοικοκυριά το τρίτο τρίμηνο

Μειωμένο κατά 1 δισ. ευρώ ήταν το εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, γεγονός που εξηγεί και τη μείωση της κατανάλωσης που καταγράφεται στο συγκεκριμένο διάστημα. Ειδικότερα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι, το τρίτο τρίμηνο του 2015, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,4 δισ. ευρώ σε 30,4 δισ. ευρώ. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πληρωμών κοινωνικών εισφορών και παροχών κατά 8% και στη μείωση των εισπράξεων των λοιπών τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 44,7%. Το ίδιο διάστημα οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, πλούτου κ.λπ. καταγράφουν μικρή μείωση 0,9% σε σύγκριση με το 2014 καθώς από 2,745 δισ. ευρώ που πλήρωσαν τα νοικοκυριά στο τρίτο τρίμηνο του 2014 πέρυσι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατέβαλαν 2,721 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 1,9% και διαμορφώθηκε στα 31 δισ. ευρώ από 31,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -2,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με -0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2014. Ακόμη το ίδιο διάστημα καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,5 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 3,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2014. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν στα 16,8 δισ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 2,9%, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 4,6% στα 11,2 δισ. ευρώ. Η καθαρή χορήγηση δανείων σε σχέση με την αλλοδαπή, ανήλθε στα 6 δισ. ευρώ έναντι 4,2 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

imerisia