Μικροασφάλιση: Δυναμική άνοδος!

Τι είναι η «Μικροασφάλιση»; Είναι μια χαμηλού κινδύνου ασφάλιση, χαμηλού κόστους, για άτομα με χαμηλό εισόδημα, και διαπιστώνεται να επικρατεί συνήθως, στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες με προβληματικές οικονομίες.

Είναι επίσης γνωστή ως «Μαζική Ασφάλιση». Μια χωρίς αποκλεισμούς και πολύ προσιτή ασφάλιση για τους «μη έχοντες».

Τα πιο κοινά προϊόντα που παρέχει η «Μικρασφάλιση», μπορεί να είναι ένα δάνειο, ή μια κάλυψη υγείας και ατυχημάτων, καλύψεις που αφορούν στην αναπηρία, στην κηδεία, αλλά και στην ιδιοκτησία ή ακόμη και στην ασφάλιση της γεωργίας.

Το κοινό νήμα είναι, να συμπεριληφθούν οι πληθυσμοί που ήταν αποκλεισμένοι στο παρελθόν από τις ασφαλιστικές αγορές και ως εκ τούτου, τα προϊόντα έχουν συνήθως μικρά μεγέθη, άλλη πολιτική από τις κανονικές ασφάλειες, ενώ οι τιμές είναι ιδιαιτέρως ελαστικές, αφού οι πάροχοι έχουν ελάχιστο κόστος διοίκησης και λίγο ή καθόλου αναδοχή.

Η Μικροασφάλιση παρέχει μια σημαντική οικονομική υπηρεσία για δύο λόγους.

Κατ ‘αρχάς, οι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα είναι γενικά πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο λόγω των διαφόρων τύπων εργασίας, ή λόγω κακής υγείας, σε ατυχήματα, στον καιρό και άλλες κινδύνους.

Δεύτερον, είναι πιθανό να μην έχουν πρόσβαση σε ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. Βασίζονται σε οικογένεια, στους φίλους, στην κοινότητα και μερικές φορές δανείζονται από τράπεζες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια ασθένεια ή να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες οικονομικές τους ανάγκες.

Αν, ας πούμε, ένας οδηγός ο οποίος είναι ο κύριος εισοδηματίας της οικογένειας έχει ένα μικρό ατύχημα και πάθει ζημιά στο όχημα ή έχει έναν τραυματισμό, τότε όλη η οικογένεια του θα μπορούσε να στερηθεί βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Τα άτομα με χαμηλό εισόδημα στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αναλογικά μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο και υψηλότερη πιθανή απώλεια σε σύγκριση με εκείνα στις σύγχρονες, ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η «Μικροασφάλιση» παρέχει μια ευκαιρία για τους αναλογιστές, να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους για να δημιουργήσουν ένα θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Είναι μια ευκαιρία να συμβάλουν στην κοινωνική ευθύνη που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του αναλογιστή και να «δώσουν κάτι πίσω στην κοινωνία».

Είναι πηγή έμπνευσης και επιβράβευσης. Ένα μέσον για να δει η Πολιτεία και η Κοινωνία, πως οι ασφαλιστικές εταιρείες, χρησιμοποιούν τα νέα μέσα για να βοηθήσουν να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων. Ενδιαφέρονται, άμεσα για την προστασία των ανθρώπων από τον καταστροφικό αντίκτυπο, γεγονότων, που τους αλλάζει προς το χειρότερο τη ζωή.

Η ανάπτυξη έφτασε! Ο όγκος εργασίας από την Μικροασφάλιση είναι μεγάλος και αυξανόμενος, αλλά δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η Munich Re έχει δημοσιεύσει μια σειρά από μελέτες τοπίου, στα οποία περιγράφονται τα διάφορα στοιχεία που καλύπτονται, τα ποσά των ασφαλίστρων σε ισχύ και τα είδη των προϊόντων που διατίθενται ανα έτος σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Αυτά δείχνουν ότι η «Μικροασφάλιση» καλύπτει σήμερα, σχεδόν 265 εκατομμύρια άτομα, με ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά περίπου 30% στην Αφρική και 25% στην Ασία και στην Ωκεανία.

Ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εντυπωσιακοί, οι πρωτοβουλίες «Μικροασφάλισης» αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην επίτευξη κλίμακας, στη βιωσιμότητα και στον αντίκτυπο.

Μια βασική ανησυχία είναι το επίπεδο της εμπιστοσύνης των πελατών σε ασφαλιστικούς φορείς. Πολλοί άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα απλά δεν εμπιστεύονται την ασφάλιση, συχνά έχουν ακούσει ιστορίες μεσιτών και πρακτόρων που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό με τα ασφάλιστρα τους ή για ασφαλιστικές εταιρείες που δεν πληρώνουν αξιώσεις στους δικαιούχους και άλλα πολλά. Είναι λοιπόν απαραίτητη τόσο η Προστασία των Καταναλωτών όσο και η Εκπαίδευση των Στελεχών των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Από την πλευρά της προσφοράς, οι ασφαλιστές πρέπει να επενδύσουν σε αυτή την αγορά, γιατί, καθώς θα μεγαλώνει η αγορά, θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την επένδυση των επιχειρήσεων στη νέα αγορά, καθώς και των κερδών που θα προκύψουν.

Insurancedaily