Οκτώβριος : Ο μήνας των μεγάλων αλλαγών στο Ασφαλιστικό

Δίμηνη παράταση φαίνεται πως κερδίζει η κυβέρνηση για να προετοιμάσει σε συνεργασία με τους δανειστές τις επόμενες μεγάλες τομές στο Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.

Με εξαίρεση την αύξηση των ηλικιακών συνταξιοδοτικών ορίων που εκκρεμεί ακόμα το αν θα συμπεριληφθούν στα προαπαιτούμενα μέτρα της νέου Μνημονίου τα οποία πρέπει να ψηφιστούν εντός του τρέχοντος μηνός, όλα τα άλλα μέτρα πάνε προς ψήφιση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για να εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2016.

Στόχος του νέου Μνημονίου είναι η εξοικονόμηση ¼ ή ½ του ΑΕΠ φέτος και 1% το 2016 από μέτρα στο συγκεκριμένο πεδίο. Ο νόμος 3863/2010 γ που αφορά τις κύριες συντάξεις πρέπει να εφαρμοστεί, ενώ τον Οκτώβριο του 2015 θα πρέπει να αλλάξει εντελώς ή να προσαρμοστεί η νομοθεσία για τις επικουρικές συντάξεις (σ.σ. ρήτρα μηδενικού ελλείμματος). Διαφορετικά, θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Πιο συγκεκριμένα, στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό μένουν να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:

–  Σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης μέχρι το 2022 στα 67 χρόνια ή στα 62 χρόνια με 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου

– Αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ

–  Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, ξεκινώντας από την αποβολή από τη δεξαμενή των δικαιούχων του 20%, το Μάρτιο του 2016.

–    «Πάγωμα» των κατώτατων (κύριων) συντάξεων μέχρι το 2021

Παραπέρα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015 πρέπει να έχουν θεσπιστεί μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα αποκαταστήσουν την βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται :

–   Πιο σύνδεση εισφορών – παροχών

– Διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός της βάσης των εισφορών και των συντάξεων για τους αυταπασχολουμένους (σ.σ. ΟΑΕΕ) σύμφωνα με το πραγματικό εισόδημα τους

–    Εξορθολογισμός των κανόνων εισφορών και παροχών των ασφαλιστικών ταμείων

–    Εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών εισφορών του ΟΓΑ με εκείνες των άλλων ταμείων εκτός εάν ο ΟΓΑ ενσωματωθούν σε άλλα ταμεία.

–    Ενοποίηση των ταμείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017.

–    Παραπέρα μείωση του λειτουργικού κόστους των ταμείων.

–   Υιοθέτηση νομοθεσίας για την πλήρη αντιστάθμιση των δημοσιονομικών συνεπειών από την εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 (σ.σ. αποφάσεις ΣτΕ για ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης).

–  Έκδοση μίας έκθεση για την κοινωνική πρόνοια

 

insurancedaily