Ομαδική Ασφάλιση Προσ. Ατυχήματος Εργαζομένων ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαθέτω μικρομεσαία επιχείρηση με εργατοτεχνικό ή/και υπαλληλικό προσωπικό.

Επιθυμώ την ασφάλιση των εργαζομένων μου για να ενισχύσω την πιστότητά τους και για να διαφοροποιήσω την επιχείρησή μου απέναντι στον ανταγωνισμό.

Επιλέγω το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων εργαζομένων «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» της AIG.

Απευθύνεται σε:

Εργαζόμενους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ασχέτως ειδίκευσης.

Πλεονεκτήματα

Σημαντικές καλύψεις με αρκετά υψηλά όρια

Οικονομικό πρόγραμμα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις

Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού

Το πρόγραμμα δεν διαχωρίζει τις τιμές ανάλογα με το επάγγελμα

Διαθέτει 3 προτιμολογημένα προγράμματα που καλύπτουν μεγάλη γκάμα αναγκών των πελατών

Έχει πολύ απλή διαδικασία.

Καλύψεις

Σημαντικές καλύψεις με αρκετά υψηλά όρια

Οικονομικά πρρογράμματα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις

Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού

Πολύ απλές διαδικασίες.

 

Πρακτορείο ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ σε συνεργασία με την AIG