Ουραγός στην Ευρώπη η Ελλάδα στην ιδιωτική ασφάλιση

Ενώ στην Ευρώπη ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη με τεράστια συμμετοχή στις επενδύσεις και μέσα στο 2014, στην Ελλάδα απέχουμε πολύ από τους μέσους όρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ως προς την συμμετοχή στο ΑΕΠ όσο και στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε προχθές η Ιnsurance Εurope ( η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστκών Εταιριών ) οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιριών άγγιξαν τα 10 τρις εκατομμύρια Ευρώ , ενώ ο μέσος όρος σε συμμετοχή στο ΑΕΠ κυμάνθηκε στο 7,48%. Επίσης ο μέσος όρος στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ανήλθε στα 1.972 ευρώ το 2014 έναντι 1.911 ευρώ το 2013 .

Αντίθετα με τα όσα συμβαίνουν στο κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ευρώπη , στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν σχεδόν ίδια η και χειρότερα μετά την οικονομική κρίση τόσο σε επίπεδο συμμετοχής στο ΑΕΠ όσο και στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το 2013 από την ετήσια έκθεση που εκδίδει η Άνωση Ασφαλιστικών Εταιριών το ποσοστό της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2,20 % έναντι 2,27% του 2012. Αν το δούμε συγκριτικά με τον μέσο όρο στην Ευρώπη είμαστε σχεδόν 5% κάτω .

Ακόμα πιο απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα όχι μόνο ως προς τον μέσο όρο στην Ευρώπη άλλα και στην χώρα μας που είχαμε πτώση από αυτά που παρουσιάζαμε το 2009.

Σύμφωνα τα στοιχεία του 2013 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών το 2009 στην Ελλάδα τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα είχαν παρουσιάσει το μέγιστο ποσό αύξησης που ήταν 483 ευρώ ανά κάτοικο. Μετά το 2010 άρχισε να μειώνονται για να φθάσουν του 2013 στα 350 ευρώ ανά κάτοικο.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα έχει προοπτικές ανάπτυξης, ωστόσο η οικονομική κρίση , η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων , και η έλλειψη συγκεκριμένων πολιτικών από πλευράς πολιτείας σε μια σειρά θέματα που αφορούν το κλάδο , καθηλώνει ένα τομέα της οικονομίας που θα είχε να δώσει πολλά.

Τόσο σε επίπεδο επενδύσεων , νέων θέσεων εργασίας όσο και σε ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ρόλου της ασφάλισης όπως η υγεία , οι συντάξεις , οι φυσικές καταστροφές .

 

asfalisinet