Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ μας μεταφέρει τον παλμό της αγοράς

Προκειμένου να σχηματίσουμε τον παλμό της αγοράς, κυρίως μετά το επεισοδιακό καλοκαίρι που βιώσαμε, ζητήσαμε από τον Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, να μας απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν επίκαιρα θέματα της αγοράς μας.

Κύριε Σαρρηγεωργίου, ποια είναι η εικόνα της αγοράς σήμερα;

Η χώρα μας βιώνει πρωτόγνωρες και αντίξοες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που έχουν επηρεάσει ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, τις εξαγωγές. Η Ιδιωτική Ασφάλιση, ένας τομέας που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας, δεν μπορεί φυσικά να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις.

Πέραν των επιπτώσεων των capital controls έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα φορολογικά μέτρα που επηρεάζουν σημαντικά την ασφαλιστική αγορά και θα επιβαρύνουν τελικά τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Όλα αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Ασφαλιστική Αγορά, η οποία προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πλήρη εφαρμογή του Solvency II από 1.1.2016, κάτι που σημαίνει κόπο, χρόνο, χρήμα και διαδικασίες.

Ωστόσο η αγορά μας, για μια ακόμη φορά, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας, εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους με το καλύτερο δυνατό τρόπο, αποζημιώνουμε και τηρούμε τις υποχρεώσεις μας.

Φυσικά, εκτός από δυσκολίες υπάρχουν πάντοτε και ευκαιρίες. Ο περιορισμός του κοινωνικού Κράτους στις παροχές συντάξεων και υγείας λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί, οδηγεί τους πολίτες να αναζητήσουν τη διασφάλιση στους ευαίσθητους αυτούς τομείς μέσω του ασφαλιστικού κλάδου. Μέσω ενός πλαισίου συνεργασίας με την Πολιτεία η ασφαλιστική αγορά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και να καλύψει το κενό που προκύπτει στους τομείς αυτούς.

Με βάση τα στοιχεία που έχετε από την ΕΑΕΕ τι επίπτωση είχαν τα capital controls και η τραπεζική αργία στη συνολική παραγωγή της αγοράς;

Οι συνθήκες των capital controls υπό τις οποίες λειτουργούμε τους τελευταίους μήνες έχουν επιφέρει μια σειρά επιπτώσεων στη λειτουργία της αγοράς μας, που είναι ήδη επιβαρυμένη λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο περιορισμός κίνησης κεφαλαίων:

Έχει «παγώσει» την πώληση προγραμμάτων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις που στήριζαν την παραγωγή της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Έχει δημιουργηθεί μία σειρά διαδικαστικών θεμάτων όπως η πληρωμή ασφαλίστρων, αντασφαλίστρων, αποζημιώσεων κ.ά.

Και κυρίως έχει περιορίσει την ελεύθερη επιλογή επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη.

Η επίπτωση των κεφαλαιακών περιορισμών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις Ασφαλίσεις Ζωής, με την παραγωγή να έχει υποστεί μείωση λόγω της πορείας των ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις, καθώς η εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών έφερε ανυπέρβλητα εμπόδια στην προώθηση των προγραμμάτων τύπου unit linked που συνέβαλαν μέχρι σήμερα θετικά στην εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων.

Ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις γενικές ασφαλίσεις λόγω του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας.

Πότε πιστεύετε θα αρθούν τα capital controls έτσι ώστε να ξαναρχίσει να κινείται η αγορά των Unit linked προϊόντων;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών είναι η αποκατάσταση της ομαλότητας. Μία σταθερή κυβέρνηση που θα μπορέσει να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στη χώρα και το ανακεφαλαιωμένο τραπεζικό σύστημα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε ακριβώς θα αρθούν τα capital controls, ωστόσο μέχρι στιγμής βλέπουμε κάποια ελαφρά σημάδια χαλάρωσης που όμως δεν είναι αρκετά.

Οι Ασφαλιστικές εταιρείες θα αντέξουν τα νέα μέτρα σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Solvency II;

Το Solvency II είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, πανευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο με την πλήρη εφαρμογή του και σε συνδυασμό με τη σοβαρή εποπτεία και την πολύτιμη υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος, θα αποτελέσει εγγύηση για την αξιοπιστία του χώρου.

Σίγουρα η προσαρμογή στο θεσμικό πλαίσιο, παρά την εντατική προετοιμασία που έχει γίνει από τις εταιρείες του κλάδου και τον επόπτη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την ελληνική αγορά. Το θεσμικό πλαίσιο δεν είχε προχωρήσει πέραν του Solvency I σε κανόνες που προσεγγίζουν το επερχόμενο καθεστώς Solvency II, όπως είχαν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ιδία πρωτοβουλία.

Η προσαρμογή συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για όλους. Στη φάση αυτή ο ρόλος του επόπτη παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμος. Είναι κρίσιμος γιατί η εφαρμογή του Solvency II πρέπει να γίνει με ισονομία, το γήπεδο να είναι ίδιων διαστάσεων και επίπεδο για όλους και αυτό περιλαμβάνει και την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, χωρίς όμως υπεκφυγές σε ότι αφορά την εφαρμογή της ουσίας του Solvency II.

Σε αυτήν τη σημαντική και μεταβατική στιγμή για τον ασφαλιστικό κλάδο, η πρωτόγνωρη οικονομική και πολιτική κατάσταση που βιώνουμε και οι ακραίες συνθήκες των capital controls δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και περιπλέκουν τη διαδικασία. Είμαι όμως αισιόδοξος πως για μια ακόμη φορά η Ασφαλιστική Αγορά θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Κατά τη γνώμη σας, είστε ικανοποιημένος από τη στάση των εταιρειών την περίοδο της τραπεζικής αργίας;

Η ασφαλιστική αγορά έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια την ικανότητά και τη θέλησή της, να προσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς στο περιβάλλον και σε κάθε έκτακτη οικονομική ή κοινωνική συγκυρία.

Μετά την πλήρη απορρόφηση των ζημιών του PSI ύψους € 2 δισ., στηρίζοντας το ελληνικό κράτος χωρίς οι ασφαλισμένοι της αγοράς μας να χάσουν ούτε ένα ευρώ, και στην παρούσα συγκυρία η ελληνική ασφαλιστική αγορά στάθηκε δίπλα στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία κινήθηκαν με γνώμονα τη διευκόλυνση και την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πάντα στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται. Φυσικά κάθε εταιρεία χάραξε τη δική της πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες που έχει να παρεκκλίνει.

 

Insurancedaily