Στα 38,3 εκατ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων νομικής προστασίας το 2014

Στα 38,3 εκατ ευρώ εκτιμάται ότι ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής προστασίας για το 2014, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Στην εξειδικευμένη έρευνα της ΕΑΕΕ στον κλάδο της Νομικής προστασίας, συμμετείχαν 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, δύο εκ των οποίων είναι εξειδικευμένες επιχειρήσεις ασφάλισης Νομικής προστασίας (παρείχαν μόνο το συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης), ενώ οι υπόλοιπες 16 ήταν πολυκλαδικές, δηλαδή δραστηριοποιήθηκαν και σε άλλους κλάδους ασφάλισης πλην της Νομικής προστασίας.

Σε σχέση με το 2013, η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 9,1%, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του κλάδου επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών να μείνει σταθερή στο 1,8%.

Πλήθος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την έρευνα εκ των 65 ασφαλιστικών επιχειρήσεων δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα καθ’ όλη την διάρκεια του 2014, οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι 13 αποκλειστικά στις ασφαλίσεις Ζωής και 11 ήταν Μικτές.

Η Παραγωγή Ασφαλίστρων

Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης εκτιμάται ότι έφτασε τα 4 δισ ευρώ το 2014 μειωμένη κατά 1,2% σε σχέση με το 2013.

Από αυτά τα 2,1 δισεκ. ευρώ αφορούσαν στις ασφαλίσεις Ζημιών (μείωση 10,5%) ενώ τα 1,9 δισεκ. ευρώ στις ασφαλίσεις Ζωής (αύξηση 11,8%).

Ανάλυση Συνολικών Αποτελεσμάτων

Συνολικά δηλώθηκαν περίπου 2,9 εκατ. συμβόλαια σε ισχύ εντός του 2014 για τα οποία δηλώθηκαν 17,4 χιλιάδες ζημιές. Για αυτές τις ζημιές πληρώθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιιώσεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ.

Οι καλύψεις της Νομικής Προστασίας χωρίζονται σε Αυτοκινήτων, Οικογενείας, Επιχειρήσεων και Λοιπές.

sofokleousin