Οι ασφαλιστικές παροχές που αγνοούν οι καταναλωτές

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εικόνα που έχουν οι Αμερικανοί καταναλωτές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής, περιέχει έρευνα που διενήργησε η ασφαλιστική Northwestern Mutual.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.010 άτομα και οι ερωτήσεις επικεντρώνονται γύρω από τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στο χρήμα, στον καθορισμό στόχων και στις οικονομικές προτεραιότητες.

Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που έχουν αγοράσει ασφάλεια Ζωής διαμορφώνεται στο 51%, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων (43%) που θεωρούν ότι η ασφάλεια Ζωής είναι υπερβολικά ακριβή.

Η γενιά των millennials είναι αυτή με τα μεγαλύτερα ποσοστά (28%) άγνοιας των ασφαλιστικών προϊόντων. Δεδομένης της άγνοιας για τις ασφάλειες, δεν είναι παράλογο που οι περισσότεροι συμμετέχοντας πιστεύουν ότι η ασφάλεια είναι για να πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας (68%) και για να υπάρχει ένα εισόδημα για τους συγγενείς (59%).

Λίγοι είναι όμως αυτοί που δείχνουν να γνωρίζουν άλλες παροχές μίας ασφάλειας Ζωής:

Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και χρεών (23%)

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς (15%)

Δημιουργία περιουσίας (12%)

Παροχή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση (8%)

Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για παιδιά (5%)

Χρηματοδότηση δωρεών (4%)

Οι βασικοί λόγοι που το 49% των Αμερικανών δεν έχουν ασφάλεια Ζωής είναι οι ακόλουθοι:

43% θεωρεί την ασφάλεια Ζωής πανάκριβη

31% υποστηρίζει ότι η ασφάλιση αποτελεί λιγότερο σημαντική προτεραιότητα σε σύγκριση με άλλα έξοδα

14% δηλώνει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να αγοράσει ασφάλεια Ζωής και δεν γνωρίζει πολλά για το θέμα

12% δεν γνωρίζει από που να αρχίσει

8% σημειώνει ότι δεν έχει χρόνο να ψάξει

6% λέει ότι οι ασφάλειες είναι υπερβολικά πολύπλοκες

 

insurancedaily