Το αστρονομικό νούμερο των 2,6 δισ. ευρώ καταβάλλουν σαν αποζημιώσεις την ημέρα οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές!

Στα 9,9 τρισ. ευρώ ανήλθαν το 2014 τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Insurance Europe, παρόλα αυτά οι ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις συνεχίζουν να απειλούν την ικανότητα των ασφαλιστικών να κάνουν αυτές τις σημαντικές επενδύσεις.

Όπως αναφέρει η Insurance Europe, παραμένουν οι ανησυχίες ότι το Solvency II θα αυξήσει το ρίσκο που εμπεριέχουν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις των ασφαλιστικών, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τη συνέχιση αυτών των επενδύσεων ιδιαίτερα δαπανηρή και να περιορίσει την δυνατότητα των ασφαλιστικών να συνεχίσουν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κοινωνία.

Η Michaela Koller, γενική διευθύντρια της Insurance Europe, σχολίασε σχετικά: «Ενώ είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, οι υπεύθυνοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ρυθμιστικά εποπτικά κεφάλαια θα είναι ανάλογα με τον πραγματικό κίνδυνο που εμπεριέχουν αυτές οι επενδύσεις. Ελπίζουμε ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον κλάδο μας να συνεχίσει να διαδραματίζει έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην στήριξη της ανάπτυξης στην Ευρώπη».

Τα στοιχεία, που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια έκδοση της Insurance Europe αποκαλύπτουν ακόμη ότι οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες το 2014 ανήλθε στα 945 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 630 δισ. ευρώ σημειώθηκαν στον κλάδο Ζωής και τα 315 δισ. ευρώ τον κλάδο ζημιών.

Η κ. Koller πρόσθεσε: «Το 2014 οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές κατέβαλαν σε παροχές και αποζημιώσεις περίπου 2,6 δισ. ευρώ τη μέρα, γεγονός που απεικονίζει την πολύτιμη συμβολή τους στην κοινωνία μας. Γι ‘αυτό είναι τόσο σημαντικό οι υπεύθυνοι να θεσπίσουν μια “έξυπνη” νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές να κρατήσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερο το κόστος των ασφαλίστρων, έτσι ώστε να μπορούν να προστατεύονται περισσότεροι άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκδοσης της Insurance Europe:

Κατά μέσο όρο, δαπανήθηκαν 1.972 ευρώ για την κατά κεφαλήν ασφάλιση στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2014, σε σύγκριση με 1.911 ευρώ το 2013.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά το 2014 και διαμορφώθηκαν στο 7,48%.

Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 3,7% φτάνοντας τα 1,172 τρισ. ευρώ το 2014. Τα ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σύγκριση με το 2013, και ανήλθαν στα 714 δισ. ευρώ ενώ τα ασφάλιστρα στον κλάδο ζημιών αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν στα 458 δισ.

 

nextdeal