Νέο προϊόν Στεγαστικού Δανείου από την PRIME INSURANCE

Ένα νέο προϊόν Στεγαστικού Δανείου με την ονομασία FULL δημιούργησε η PRIME INSURANCE. Όπως ενημερώνει η εταιρία με εγκύκλιο προς τους συνεργάτες της, το νέο πακέτο περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου Στεγαστικού Δανείου και επιπλέον:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιονόπτωση (βάρος χιονιού), Χαλαζόπτωση
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)
 • Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500
 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

Επίσης, η εταιρία ενημερώνει ότι η κάλυψη κλοπής για οχήματα της μάρκας Smart, δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο σύστημα συνεργατών.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κάλυψη του Υπερβάλλοντος της Αξίας Ανακατασκευής του κτιρίου ποσού του στεγαστικού δανείου.
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών
 • Σεισμός
 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου
 • Αναλογία Κοινόκτητων (κοινόχρηστων) χώρων
 • Προστασία υπασφάλισης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

 • 1,47‰
 • Saver 1,25‰

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

FULL ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου και επιπλέον:

 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χιονόπτωση (βάρος χιονιού), Χαλαζόπτωση
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (sprinklers)
 • Αποκομιδή ερειπίων μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Ζημιές κλοπής στο κτίριο μέχρι € 1.500
 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο μέχρι το 20% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

 • 1,67‰
 • Saver 1,39‰

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση: 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό € 750
 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
 • Κακόβουλες ενέργειες και ζημιές κλέπτη: € 150

Eπικοινωνείστε μαζί μας στο 2810 232320 ή στο [email protected]

copy-logo.png