Βελτίωση προγραμμάτων υγείας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής

Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα, η Eurolife ERB Ασφαλιστική παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλισης υγείας και φροντίζει να αναμορφώνει προς όφελός των πελατών της τα προγράμματα που προσφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία προχώρησε σε θέσπιση πρόσθετων παροχών και καλύψεων στα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας της, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των πελατών της, ενώ παράλληλα προχώρησε σε διευρύνσεις καλύψεων, προκειμένου να υποστηρίξει τα εξαρτώμενα μέλη που εντάσσονται στα «οικογενειακά συμβόλαια».

Ειδικότερα, εφαρμόζονται σημαντικές βελτιώσεις στους όρους των ετησίως ανανεούμενων Νοσοκομειακών προγραμμάτων που προσφέρει η Eurolife ERB Ασφαλιστική, ενώ προσαρμόστηκε, με σημαντικές μειώσεις, η τιμολογιακή πολιτική σε επιμέρους προγράμματα.

  • Βελτιώσεις, προσθήκες Καλύψεων:

– Μείωση 50% του εκπιπτόμενου ποσού που ορίζεται σε κάθε κάλυψη, σε περίπτωση Νοσηλείας Μιας Ημέρας («One day Clinic»)

– Προσθήκη κάλυψης

 

▪ Συγγενών παθήσεων με προ-καθορισμένες περιόδους αναμονής

▪ Αιμοκάθαρσης με προ-καθορισμένες περιόδους αναμονής

▪ Συγκεκριμένων εξειδικευμένων Διαγνωστικών εξετάσεων εντός Νοσοκομείου

  • Προνομιακή Τιμολόγηση:

– Μείωση 15% τιμολογίου Premium Νοσοκομειακό Β-750€ σε νέους πελάτες

– Προνομιακό τιμολόγιο στη λογική ενός “οικογενειακού συμβολαίου”, στα προγράμματα Premium Νοσοκομειακό Β-750€ και Premium Νοσοκομειακό Α’-Β’ 1.500€ Economy, καθώς οι σύζυγοι και τα παιδιά, μπορούν να ασφαλιστούν (ως εξαρτώμενο μέλη) με την ίδια κάλυψη με τον κύριο ασφαλισμένο, με επιπλέον έκπτωση 15%.

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστή στην υπόσχεσή της να προσφέρει “δύναμη σταθερότητας” και αίσθημα ασφάλειας που ενθαρρύνουν κάθε επόμενο βήμα των πελατών της, θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τις καλύπτει ολοκληρωμένα και σε άριστη σχέση ποιότητας- τιμής. Στις σημερινές συνθήκες που ζει η χώρα μας, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι αυτές οι προσπάθειες θα ενταθούν και θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n