Πρόληψη και Ασφάλιση

Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Η οδική ασφάλεια και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για το κοινωνικό σύνολο που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες είτε κυκλοφορούν ως οδηγοί, συνοδηγοί ή απλά ως πεζοί.

Δυστυχώς, η Ελλάδα παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει εξακολουθεί να παρουσιάζει έναν από τους χειρότερους δείκτες αριθμού νεκρών προς κυκλοφορούντα οχήματα στην Ευρώπη.

Πρόληψη και Ασφάλιση

Η οδική ασφάλεια και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σχετίζονται άμεσα με την ασφαλιστική δραστηριότητα.

Η Πρόληψη και η Ασφάλιση είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και όχι δύο έννοιες αντιφατικές όπως μπορεί κάποιος εκ πρώτης όψεως να θεωρήσει.

Η Πρόληψη αποτρέπει την επέλαση των κινδύνων

Η Ασφάλιση εξουδετερώνει τις συνέπειές τους

Η σχέση των ασφαλιστικών εταιριών με την πρόληψη είναι σχέση βαθιά Κοινωνική και Επιχειρηματική.

Κοινωνική γιατί τόσο η ασφάλιση όσο και η πρόληψη έχουν στο επίκεντρο το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

Επιχειρηματική γιατί η προώθηση της οδικής ασφάλειας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ως εκ τούτου μειώνεται το κόστος της ασφάλισης (μειώνοντας τη συχνότητα εμφάνισης ζημιών) και έτσι η ασφάλιση καθίσταται πιο προσιτή οικονομικά, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

 

eaee