Βουτιά στα έσοδα και στις δαπάνες για συντάξεις και υγεία των ασφαλιστικών ταμείων

Συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργώντας ελλείμματα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών οργανισμών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές κατέγραψαν πτώση κατά 5,4% (-670 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 12,9% (-240 εκατ. ευρώ), οι δαπάνες για συντάξεις μειώθηκαν κατά 0,4% (-65 εκατ. ευρώ) και οι δαπάνες για παροχές ασθενείας μειώθηκαν κατά 17,4% (-474 εκατ. ευρώ).
Επίσης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν στα 2,571 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι 2,457 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.
Λόγω της μείωσης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές το έλλειμμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών οργανισμών έφθασε στα 600 εκατ. ευρώ.

asfalisinet