Επενδύσεις σε ακίνητα, το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Άρθρο του Μαρίνου Κυναιγείρου, – Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Η πανδημία και τα μέτρα μη εξάπλωσης του #covid-19, ήταν μια αφορμή για να κάνουμε τεστ στην οικονομία μας για άλλη μια φορά μετά το 2013.

Παρούσα κατάσταση

Είναι γεγονός ότι ο τομέας των ακινήτων έχει σαφώς επηρεαστεί, μα συνάμα είναι μια περίοδος για ανασυγκρότηση! Η κυβέρνηση και κατ’επέκταση η Βουλή των Αντιπροσώπων εκτός από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στήριξε και στηρίζει τους πολίτες της με οικονομική ενίσχυση προκειμένου να μην μειωθεί η ποιότητα ζωής μας. Πρόκειται για ένα μεγάλο πακέτο στήριξης της οικονομίας μας, το οποίο περιλαμβάνει πέραν των 60 μέτρων και το οποίο κοστολογείται κοντά στα 1.2 δις ευρώ. Αφορά μεταξύ άλλων μια πολύ σημαντική απευθείας χορηγία στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια χορηγία προς κάλυψη οφειλών σε ενοίκια, ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Ένα πακέτο που στηρίζει τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν στέγη. Που βοηθά τον ιδιαίτερα ζωτικό για την οικονομία τομέα του τουρισμού, στην προσπάθεια του να ανακάμψει. Το πακέτο αυτό, ενισχύει την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία και μηχανισμούς που παρέχονται στην Κυβέρνηση, από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, ήταν ένα από τα σημαντικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για να συνεχιστεί η ανταγωνιστική βιωσιμότητα στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων. Ο Στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000), για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Το μέτρο αυτό, είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μέτρο 3.1 του εν λόγω πλαισίου). Η περίοδος δανειοδότησης αφορά στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020. Οι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται μια φορά τον χρόνο – κάθε Δεκέμβριο, οπότε οι όποιες πιστώσεις θα χρειαστούν το 2021. Το σχέδιο αυτό ενισχύει τους πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη και μέχρι σήμερα έκαναν δεύτερες σκέψεις. Για αυτούς, το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μια καλή ευκαιρία αγοράς ακινήτου για ιδιοκατοίκηση.

Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν περεταίρω μέτρα για να επανέλθει πλήρως ο τομέας των ακινήτων στην κανονικότητα.

Μέτρα αντιμετώπισης

  • Επίσπευση και ώθηση πολιτογραφήσεων που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα.
  • Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου με μειωμένη φορολογία της τάξης του 5% και να ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια.
  • Να καταργηθεί ή τουλάχιστον για ορισμένο χρονικό διάστημα (3 χρόνια) ο φόρος εισοδήματος και ο κεφαλαιουχικός φόρος από την αγορά ακινήτου.
  • Να δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης σε γεωργικά κτήματα με σκοπό την ανέγερση κατοικίας, εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένος δρόμος.
  • Να δοθεί φορολογική αμνηστία, για περίοδο 6 μηνών, σε όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις ακινήτων.
  • Σε ότι αφορά τις πράξεις που γίνονται στο κτηματολόγιο, να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς είναι αδιανόητο για μια μεταβίβαση να ορίζεται ραντεβού μετά από ένα μήνα.
  • Σημαντικό είναι εξίσου το γεγονός να παραχωρούνται ευκολίες πρόσβασης και σε όλους όσοι δεν έχουν την ικανότητα να εκτελούν διαδικτυακά κάποιες κτηματολογικές εργασίες.

Τα παραπάνω μέτρα αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν τεθεί ενώπιον της Κυβέρνησης και κάποια από αυτά προωθούνται επί χάρτου. Ο τελικός στόχος κάθε κίνησης θα πρέπει να είναι ένας: η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή: nextdeal.gr