Επιπλέον ρευστότητα 187 εκατ. για διευκόλυνση συναλλαγών

Πρόσθετη ρευστότητα ύψους 187 εκατ. ευρώ δόθηκε στις τράπεζες, προκειμένου να ικανοποιήσουν αιτήματα επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που συσσωρεύονται στις υποεπιτροπές που έχουν συγκροτηθεί. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα 59 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί στις 29 Ιουλίου, ανεβάζοντας το ύψος της πρόσθετης ρευστότητας, δηλαδή πέραν του ορίου των 5 εκατ. ευρώ ανά ημέρα που εγκρίνεται ανά τράπεζα, στα 246 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έως τις 29 Ιουλίου η Επιτροπή Εγκρίσεων είχε συγκεντρώσει 6.798 αιτήματα και είχε εγκρίνει το 50% του ύψους των αιτημάτων, ενώ τα αιτήματα που είχαν αποσταλεί στις επιτροπές των τραπεζών είχαν διαμορφωθεί στα 1.525. Πρόκειται για αιτήματα τα οποία αφορούσαν συναλλαγές έως 100.000, όριο το οποίο μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία έχει αυξηθεί στις 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο ανά πελάτη για κάθε τράπεζα διαμορφώνεται ως εξής:

  • για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις έως τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας,
  • για τις λοιπές επιχειρήσεις έως τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και των λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30 Ιουλίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η επιχείρηση το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 ευρώ που απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου δεν ισχύει το μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό με χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών, δίδεται πλέον η δυνατότητα για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, πληρωμές ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πληρωμές ταξιδιών και μεταφορών, πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications), συνδρομών για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ.) ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα, πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/εστίες διαμονής/συνδρομή βιβλιοθηκών, κ.λπ.), ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων. Επιτρέπεται επίσης η χρήση της κάρτας για πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως συνδρομή φιλοξενίας σε server, συνδρομή domain name, συνδρομή σε παρόχους φύλαξης αρχείων, συνδρομή σε παρόχους cloud-based υπηρεσιών λειτουργίας, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), πλατφόρμες επικοινωνίας με χρήστες, συνδρομή για συντήρηση ελάχιστης παρουσίας για λόγους διαφήμισης σε Google/ Facebook.

 

kathimerini