Αλλαγές την τελευταία στιγμή στους φορολογικούς συντελεστές ασφαλίστρων

Σε αλλαγές την τελευταία στιγμή στους συντελεστές φόρου επί των ασφαλίστρων φαίνεται να προχώρησε η κυβέρνηση καθώς στο ψηφισθέν στις 15 Ιουλίου σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» προβλέπονται τα εξής:

Στον κλάδο πυρός ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 20% (σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί και το οποίο έκανε λόγο για φορολογικό συντελεστή 25%)

Στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων ο φορολογικός συντελεστής σημείωσε αύξηση 5% (από 10% σε 15%)

Στους λοιπούς κλάδους αύξηση φορολογικού συντελεστή στο 15%

Στον κλάδο Ζωής ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 4% ενώ διατηρείται η απαλλαγή για συμβόλαια διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (η μόνη εξαίρεση που δεν καταργήθηκε).

insurancedaily