Σεμινάριο ΕΙΑΣ : Ασφαλίσεις πλοίων και σκαφών αναψυχής

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες: Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, 16:00 – 21:00 Τρίτη 17 Μαΐου 2016, 15:00 – 20:00

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Κούνουπας, Διευθυντής Ασφάλισης Θαλάσσιων Κινδύνων του underwriting agency Blue Aigaion Insurance Solutions.

Σκοπός του Σεμιναρίου:

είναι η εξοικείωση, η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων στην Ασφάλιση Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής, καθώς και η αντιμετώπιση διακανονισμού των ζημιών.

Το Σεμινάριο ενδιαφέρει:

τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασκούν τους Κλάδους Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής και απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη τους που πραγματοποιούν Ασφαλίσεις Πλοίων & Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, σε Στελέχη και Υπεύθυνους Κλάδου Ζημιών εφόσον οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, καθώς και στους Συνεργάτες Πωλήσεων που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις στους πελάτες τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

• Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί Θαλάσσιων Ασφ/σεων

• Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης

• Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφαλίσεως (Marine Insurance Act 1906)

• Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)

• Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Hull Clauses)

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων

• Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

• Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average)

• Μερική Αβαρία (Particular Average)

• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)

• Αλληλασφαλιστικοί Οργανισμοί (P&I Clubs)- Protection & Indemnity Insurance

• Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων /Ζημιών

• Underwriting Ασφάλισης Πλοίων

• Cases Studies/Examples

• Συμπλήρωση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου

• Υπόδειγμα Ασφαλιστηρίων πλοίου Hull & Machinery και Protection & Indemnity

• Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου κατά το Έτος 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων Σκαφών

• Ασφαλιζόμενοι Τύποι Σκαφών

• Υλικά Κατασκευής Σκαφών – Συστήματα Πρόωσης & Πηδαλιουχίας (τεχνικές προδιαγραφές)

• Χρήσεις Σκαφών – Περίοδοι Ασφαλιστικής Κάλυψης

• Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας

• Βασικές Καλύψεις Σκαφών – Περιγραφή Ρητρών του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yacht Clauses)

• Ρήτρα Ταχυπλόων Σκαφών

• Προαιρετικές Συμπληρωματικές Καλύψεις

• Πάγιες Ασφαλιστικές Εξαιρέσεις Σωμάτων Σκαφών

• Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Σκαφών Αναψυχής (σύμφωνα με Ν.4276/2014 και Institute Yacht Clauses1.11.85)

• Πάγιες Ασφ/κές Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης Σκαφών

• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)

• Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Σκαφών

• Ανάλυση Αιτήσεως Ασφάλισης – Underwriting & Risk Assessment Procedures

• Διαχείριση Ζημιών Σκαφών – Claims Handling

• Μέτρο Υπολογισμού Αποζημιώσεων

• Στοιχεία νηολογημένων σκαφών πανελλαδικά ανά κατηγορία και στατιστικά αποτελέσματα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στον κλάδο ασφαλίσεως σκαφών

• ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 140€ για τα μη μέλη

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 100€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 120€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

asfalisinet