Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη στις αποζημιώσεις σωματικών βλαβών

Μία ακόμη «ακριβή» πρωτιά για την Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή ένωση Insurance Europe για το κόστος των απαιτήσεων στον κλάδο αυτοκινήτου.

Η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρώπη, μαζί με τη Γαλλία, σε ότι αφορά στο μέσο κόστος αποζημίωσης σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με έκθεση της Insurance Europe, το κόστος των απαιτήσεων που σχετίζονται με ασφάλειες αυτοκινήτου εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις ανά την Ευρώπη.

Τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι το μέσο κόστος των απαιτήσεων για αστική ευθύνη κυμάνθηκε το 2013 από 1.200 ευρώ στην Πορτογαλία μέχρι πάνω από 5.000 ευρώ στην Ιταλία και τη Σουηδία.

Οι αποζημιώσεις σωματικών βλαβών αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους των απαιτήσεων στον κλάδο αυτοκινήτου, ενώ και αυτές διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή.

Πιο αναλυτικά, το μέσο κόστος των απαιτήσεων για σωματικές βλάβες κυμάνθηκαν από 4.500 ευρώ στην Εσθονία, στην Τουρκία και την Τσεχία έως πάνω από 20.000 ευρώ στη Γαλλία και την Ελλάδα, αντανακλώντας αποκλίσεις στο κόστος ιατρικής περίθαλψης και στις πρακτικές αποζημίωσης.

Είναι αυτές οι αποκλίσεις στο εκτιμώμενο κόστος απαιτήσεων, σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των τροχαίων ατυχημάτων, που υποχρεώνουν τις ασφαλιστικές να τιμολογούν διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη.

Ο Torbjorn Magnusson, αντιπρόεδρος της Insurance Europe, σχολίασε: «Οι αποκλίσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. θεωρείται κάποιες φορές ότι δεν συνάδουν με την ιδέα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η διαφοροποίηση στα ασφάλιστρα αντανακλά τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος αποζημίωσης. Αυτοί σχετίζονται με το ρυθμιστικό, κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον κάθε χώρας. Οι ασφαλιστικές πρέπει να συνυπολογίζουν αυτούς τους παράγοντες όταν υπολογίζουν τα ασφάλιστρα για να μπορούν να οικοδομήσουν την απαραίτητη οικονομική ικανότητα για να καλύψουν τους κινδύνους τους».

insurancedaily