Στα 165 ευρώ το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο – Μείωση κατά 29% του κλάδου ζωής υγείας από το 2007 μέχρι το 2015

Πτωτικά κινήθηκε η ασφαλιστική αγορά στις ασφάλειες ζωής -υγείας το δεύτερο εξάμηνο του 2015 εξαιτίας των κάπιταλ κοντρόλ, με αποτέλεσμα να σημειώσει μείωση 4,3 % σε σχέση με το 2014, με το σύνολο του κύκλου εργασιών να φθάνει το 1,8 δις ευρώ .

Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του 2015 που δημοσιοποίησε  η Επιτροπή Ασφαλίσεών Ζωής και Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, το πρώτο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς η παραγωγή ασφαλίστρων στο κλάδο ζωής -υγείας παρουσίαζε αύξηση 15%.

Συσσωρευτικά από το 2007 ο κλάδος ζωής και υγείας των ασφαλιστικών εταιριών είχε μείωση κατά 29% (720 εκ ευρώ ) , ενω το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο διαμορφώνεται στα 165 ευρώ, δηλαδή στο 1% του ΑΕΠ.

To μεγαλύτερο ποσοστό των συμβολαίων στο κλάδο ζωής και υγείας αφορά ατομικά συμβόλαια, δηλαδή το 76% των συμβολαίων . Από τα οποία το 56% αφορά συμβόλαια σύνταξης ή αποταμίευσης, το 35% νοσοκομειακά συμβόλαια και το 9% λοιπές καλύψεις.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις στον κλάδο ζωής και υγείας αποτελούν το 24% των συμβολαίων του κλάδου, από τα οποία τα ομαδικά συνταξιοδοτικά αφορούν το 35 % των συμβολαίων , το 29% ομαδικά υγείας , το 19% Gredit Life και το 18% ομαδικά ζωής και ατυχημάτων.

Asfalisinet