Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα από την Eurolife ERB 

Nέα ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που επιθυμούν μια αξιόπιστη λύση αποταμίευσης, δημιούργησε o Όμιλος Εurolife ERB.
Το σημερινό ασταθές καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, το διαρκώς συρρικνούμενο διαθέσιμο εισόδημα και η απουσία φορολογικών κινήτρων, ενισχύουν την ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που θα δώσουν την ευκαιρία στους ασφαλισμένους να επενδύσουν στο μέλλον τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους τους, προσφέροντας ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Η συγκεκριμένη κατηγορία προγραμμάτων  απευθύνεται στα στελέχη τόσο των μεγάλων, όσο και των μεσαίων και μικρότερων εταιρειών και επιχειρήσεων, αποτελώντας παράλληλα μια σημαντική οικονομική παροχή με μακροπρόθεσμα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Τα νέα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα της Eurolife ERB αφορούν δύο κατηγορίες: τα ομαδικά συνταξιοδοτικά εγγυημένου κεφαλαίου και εγγύησης επιτοκίου και τα προγράμματα με επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια.
Τα πρώτα προσφέρουν εγγυημένο επιτόκιο 1,25-1,50%, ανάλογα με το ύψος των εισφορών του εκάστοτε ασφαλιστήριου συμβολαίου, ενώ πλέον του εγγυημένου επιτοκίου, ο λογαριασμός κάθε μέλους πιστώνεται και με ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων των αποθεματικών μερισμάτων των ομαδικών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων της Eurolife ERB.
Επιπλέον, για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι εργοδοτικές εισφορές τυγχάνουν πλήρους φορολογικής αναγνώρισης και οι εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, δημιουργώντας επιπλέον κίνητρα.
Η Eurolife ERB, με ισχυρή κερδοφορία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και 15 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελεί μια εταιρεία που προσφέρει δύναμη σταθερότητας και αίσθημα ασφάλειας στους ασφαλισμένους.
Με τη σημαντική στήριξη της Fairfax, του νέου ισχυρού σύμμαχου της στη σταθερά δυναμική ανάπτυξή της, η Eurolife ERB δημιουργεί διαρκώς νέες λύσεις, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ανάγκες των ασφαλισμένων, παραμένοντας σταθερά δίπλα τους σε κάθε τους βήμα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ