Έρχεται συρρίκνωση 70% στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης οχημάτων, η αύξηση των μετακινήσεων κατά παραγγελία και η μετατόπιση της ευθύνης προς τους κατασκευαστές αυτοκινήτων θα συρρικνώσει τον κλάδο της ασφάλισης  κατά περισσότερο από 70% ή κατά 137 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2050, σύμφωνα με ενημερωμένη έρευνα της KPMG.
Στην έκθεση του 2015, η KPMG δήλωνε ότι η αγορά θα μειωθεί κατά 60% έως το 2040.
Τώρα δηλώνει ότι επεκτείνει το αναλογιστικό μοντέλο της κατά 10 έτη έως το 2050 και διαπιστώνει ότι ο ρυθμός των αλλαγών επιταχύνθηκε, ωθώντας τις προβολές της αγοράς στο μέλλον να εμφανίζουν μεγαλύτερη πτώση σε αυτόν τον ασφαλιστικό τομέα από ό, τι η προηγούμενη μελέτη για το 2015.
Η επικαιροποιημένη μελέτη, The Chaotic Middle: Το αυτόνομο όχημα και η αναστάτωση στην ασφάλιση αυτοκινήτων, δείχνει επίσης μια αυξανόμενη ανάγκη για νέα είδη ασφαλιστικών προϊόντων.
Η KPMG πιστεύει ότι οι παραδοσιακοί φορείς ασφάλισης οχημάτων αντιμετωπίζουν την απειλή της απαξίωσης με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αποτελούν εναλλακτική επιλογή για την ασφάλιση των κινδύνων οδήγησης.
Ο Chris Nyce,στέλεχος στο τμήμα πρακτικών αναλογιστικών και ασφαλιστικών κινδύνων της KPMG, δήλωσε ότι
«οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις στο αναλογιστικό μοντέλο επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη μακροπρόθεσμη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων συνολικά καθώς και τη μείωση του μεριδίου των ατυχημάτων που χρηματοδοτούνται από προσωπικά ασφαλιστήρια αυτοκινήτων».
Η KPMG θεωρεί ότι θα μειωθεί κατά 90% η συχνότητα απωλειών έως το 2050. Αυτή η μείωση, μαζί με τη μείωση της έντασης και της σοβαρότητας των ζημιών και την επίπτωση των μεταφορών κατά παραγγελία θα οδηγήσουν σε μείωση  των συνολικών ζημιών κατά 71% ή  κατά 137 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το αποτέλεσμα θα γίνει περισσότερο αισθητό από τις εταιρίες που κάνουν προσωπικές ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Μέχρι το 2050 μόνο το 22% των απωλειών θα αφορούν προσωπικά ασφαλιστήρια.
Μερική αντιστάθμιση της κατάστασης προβλέπεται από την αύξηση του μέσου κόστους επισκευής, που θα συνεχίσει να αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό από τον συνολικό πληθωρισμό, καθώς οι νέες τεχνολογίες για την επισκευή των μελλοντικών αυτοκινήτων καθίστανται ακριβότερες.
Σύμφωνα με την συμβουλευτική εταιρεία, τρεις είναι οι συνιστώσες δυνάμεις που διαταράσσουν την τρέχουσα, μεγέθους 247 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων :
Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης καθιστά τα αυτοκίνητα όλο και πιο ασφαλή, οδηγώντας σε πιθανή μείωση κατά 90% της συχνότητας των ατυχημάτων μέχρι το 2050.
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων (OEM) θα επωμιστούν περισσότερο τους κινδύνους οδήγησης και τη σχετική αστική ευθύνη και θα έχουν νέες ευκαιρίες να παρέχουν ασφαλιστικό κάλυμμα στους αγοραστές αυτοκινήτων, αφαιρώντας μερίδιο αγοράς από τους παραδοσιακούς ασφαλιστές. Η KPMG εκτιμά ότι μέχρι το 2050 θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ασφάλισης αστικής ευθύνης προϊόντων έως το 57% των συνολικών ζημιών αυτοκινήτων προκειμένου να καλυφθεί η αυτόνομη τεχνολογία στα οχήματα και αξιοσημείωτη μείωση των προσωπικών ασφαλίσεων αυτοκινήτου στο 22% των συνολικών απωλειών.
Η ταχεία υιοθέτηση των μετακινήσεων κατά παραγγελία -Mobility on Demand (MOD)- μεταφράζεται γρήγορα στην ανάγκη για λιγότερες προσωπικές καλύψεις, με τη χρήση ομαδικών ασφαλιστηρίων στόλων οχημάτων.
Μέχρι το 2019, οι καταναλωτές θα αρχίσουν να διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα ασφάλειας των νέων τεχνολογιών και η στάση τους θα μετατοπιστεί προς την αποδοχή της αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με την KPMG.
Επίσης, μέχρι τότε, τα πρώτα αυτόνομα αυτοκίνητα θα βρίσκονται στους δρόμους. Οι μετακινήσεις κατά παραγγελία και η χρήση car – sharing θα συνεχίσουν να επεκτείνονται. Μέχρι το 2024, η πλειονότητα των ταξιδιών στις πόλεις και στα γύρω προάστια θα γίνονται κατά παραγγελία και όχι με προσωπικό όχημα, ενώ μέχρι το 2035 οι μετακινήσεις αυτού του είδους θα είναι ο κανόνας στις μεταφορές, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Ως αποτέλεσμα, η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντων και άλλοι νέοι τύποι ασφάλισης αναμένεται να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο στις απαιτήσεις για αποζημίωση που προκύπτουν από ατυχήματα στην άσφαλτο.
Η KPMG δήλωσε ότι το ρίσκο στον κυβερνοχώρο είναι παράδειγμα ενός νέου τύπου κινδύνου που συνδέεται με την εποχή των αυτό-οδηγούμενων οχημάτων και θα χρειαστούν νέα προϊόντα για την κάλυψη της πιθανότητας κυβερνο-πειρατείας των οχημάτων νέας τεχνολογίας.
Οι τάσεις που διαπιστώνει η  KPMG είναι σύμφωνες με την έκθεση της Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στην ασφάλιση.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα μειώσουν τα ποσοστά ατυχημάτων, θα μετατοπίσουν την ευθύνη από τους οδηγούς στους κατασκευαστές και θα οδηγήσουν σε πτώση την ιδιοκτησία αυτοκινήτων με αύξηση των στόλων αυτοκινήτων, της κοινής χρήσης αυτοκινήτων (car sharing) και των αυτό-οδηγούμενων ταξί.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δύσκολο έργο για να επιβιώσουν, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία. Ο χρόνος για τους ασφαλιστές να ενεργήσουν είναι τώρα, δήλωσε η KPMG.
“Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προβούν σε σημαντικές αλλαγές στην στρατηγική και την τακτική τους νωρίτερα από ό, τι αναμενόταν για να πλοηγηθούν σε αυτόν τον ταραχώδη μετασχηματισμό της βιομηχανίας”, δήλωσε ο Jerry Albright, επικεφαλής της KPMG’s Actuarial and Insurance Risk Practice.
Εν τω μεταξύ, αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα “φέρουν περίπου μια δεκαετία «χαοτικής μετάβασης», καθώς οι ασφαλιστές θα προσαρμόζουν τις στρατηγικές και τις λειτουργίες τους, ενώ οι τεχνολογίες αυτόνομων οχημάτων θα μειώνουν σημαντικά την ανάγκη για προσωπική ασφάλιση οχήματος και οδηγού».
Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαφέρουν στο επίπεδο ετοιμότητάς στη διαταραχή της αγοράς, αλλά πολλές αντέδρασαν περιορισμένα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση, σύμφωνα με τον Joe Schneider, διευθύνοντα σύμβουλο της KPMG Corporate Finance.
“Οι ασφαλιστές αυτοκινήτων μπορούν να επιλέξουν να αναπτύξουν ασφαλιστικά προϊόντα που σχετίζονται με το σπίτι, ή άλλες εμπορικές ασφαλίσεις, για να επωφεληθούν από τη διαφοροποίηση”, συνέστησε.
Η ασφάλιση αυτοκινήτων στη βιομηχανία διαταράσσεται περαιτέρω από την έξαρση των «έξυπνων χρημάτων» που παράγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital  firms).
“Η διάχυση κεφαλαίων ενισχύει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των τεχνολογιών αυτονομίας και των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων, επιταχύνοντας έτσι τον ρυθμό με τον οποίο θα κυκλοφορούν στην αγορά υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένα οχήματα”, πρόσθεσε ο Schneider.
Η KPMG διαπιστώνει ευρεία αποδοχή της αυτόνομης οδήγησης, παρά τις πρόσφατες αναφορές ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι απρόθυμοι να δώσουν τον έλεγχο στα ρομπότ. Μια έρευνα της American Automobile Association διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Αμερικανών φοβούνται να επιβαίνουν σε ένα αυτό-οδηγούμενο αυτοκίνητο.
Μια μελέτη της J.D. Power έδειξε ότι σχεδόν κάθε γενιά είναι επιφυλακτική και φοβισμένη. H εταιρεία γίγαντας στο car sharing, Uber, ήλπιζε να διαταράξει τον κλάδο οδικών μεταφορών με αυτοκινούμενα φορτηγά και υπηρεσίες logistics που βασίζονται σε smartphones, αλλά η πρόοδος ήταν αργή.
Πηγή: www.insurancejournal.com