Τα 6 προαπαιτούμενα των δανειστών από το Ασφαλιστικό

Έξι από τα σαράντα οκτώ προαπαιτούμενα των δανειστών για την εκταμίευση της επόμενης δόσης αφορούν στο συνταξιοδοτικό σύστημα και κατά συνέπεια θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν. Τα προαπαιτούμενα αυτά έχουν ως εξής:

1. Να ενσωματωθούν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ) από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα τα επικουρικά ταμεία και να διασφαλιστεί ότι όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τους τις ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2015.

2. Να περάσει νόμος για την πρόωρη συνταξιοδότηση στο Δημόσιο.

3. Να εκδοθεί υπουργική εφαρμοστική εγκύκλιος για το νόμο 3865/2010 για το δημόσιο και να επανέλθει ως ημερομηνία εφαρμογής της 1/1/2015.

4. Να γίνουν αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία ώστε να γίνει σαφές ακόμη και γι’ αυτούς που θα κρατήσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67 με λιγότερα από 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου ότι η περίοδος καταβολής εισφορών θα αυξηθεί σταδιακά στα 40 χρόνια έως το 2022.

5. Να εκδοθούν όλες οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των πρόσφατων συνταξιοδοτικών αλλαγών. Οι αποφάσεις θα πρέπει να προβλέπουν ότι και οι κατώτατες συντάξεις θα πρέπει να περικοπούν για όσους φεύγουν πρόωρα στη σύνταξη π.χ. για όσους συνταξιοδοτούνται στα 62 με 15 χρόνια ασφαλιστικό βίο).

6. Να αναθεωρηθούν και να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό σύστημα στους νόμους 4325/2015 και 4331/2015 (άρθρα 21,24, 28,31,38,39,75,76)

 

Insurancedaily