6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση νοσηλείας

Η νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο είναι μια δυσάρεστη διαδικασία. Είτε πρόκειται για μια μικροεπέμβαση είτε για κάτι πιο σοβαρό, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να ασχοληθούμε, είναι η γραφειοκρατία.

του Νίκου Μωράκη

Τα διαδικαστικά της εισαγωγής μας και της εξόδου μας από το Νοσοκομείο όπως και όλα τα απαραίτητα έγγραφα κανονικά δε θα έπρεπε να μας απασχολούν. Για το λόγο αυτόν υπάρχει ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Ο άνθρωπος που μας συμβούλεψε να ασφαλιστούμε σε περίπτωση που το χρειαστούμε. Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά μας καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μας προκειμένου να απλουστεύσει με τις γνώσεις του τη διαδικασία αλλά και να φροντίσει για όλα τα στάδια της νοσηλείας μας.

Τι βήματα όμως πρέπει να ακολουθήσουμε για μια νοσηλεία “χωρίς επιπλοκές”;

Βήμα 1ο

Καλέστε τον Ασφαλιστή σας

Είναι η δουλειά του να σας εξυπηρετήσει. Αν ο Ασφαλιστής σας δεν είναι διαθέσιμος επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρείας που έχετε εμπιστευτεί. Τα περισσότερα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

1. Ενημερώστε τον/τους για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε και ζητήστε διευκρινήσεις σε τυχόν απορίες σας. Είναι σημαντικό για δική σας διευκόλυνση να επιλέξετε ένα συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με την Ασφαλιστική σας νοσοκομείο.

2. Ελέγξτε τι ακριβώς ασφαλιστική κάλυψη έχετε. Αν έχετε π.χ. συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας, το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας κατά νοσηλεία όπως επίσης και την απαλλαγή που τυχόν έχετε κατά νοσηλεία (όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται μέσα στο συμβόλαιό σας).

Βήμα 2ο

Αναγγελία Νοσηλείας

Κατά την είσοδό σας στο νοσοκομείο απευθυνθείτε εσείς ή ένα συγγενικό σας πρόσωπο στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου για τη διαδικασία εισαγωγής. Αν δεν έχετε επιλέξει συμβεβλημένο Νοσοκομείο θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία τουλάχιστον μια μέρα πριν για την πρόθεσή σας. Τέλος, περάστε στο γραφείο που διατηρεί στο συμβεβλημένο νοσοκομείο η εταιρεία για να εγκριθεί η νοσηλεία σας. Ο Ασφαλιστής σας θα πρέπει κάθ’ ολη την διάρκεια να σας καθοδηγεί.

Βήμα 3ο

Σημαντικά Έγγραφα/Δικαιολογητικά

Πριν την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας:

Ταυτότητα

Αριθμό συμβολαίου (βρίσκετε στην πρώτη σελίδα του έντυπου συμβολαίου σας)

Ιατρική γνωμάτευση (παραπεμπτικό) που θα περιγράφει την πάθηση και το λόγο εισαγωγής σας

Ιατρικό ιστορικό (Αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την πάθηση)

Θεωρημένο βιβλιάριο του Κοινωνικού Ασφαλιστικού σας φορέα ώστε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.

Βήμα 4ο

Εξιτήριο

Σε κάθε συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο Νοσοκομείο η πληρωμή των εξόδων για την νοσηλεία γίνεται κατευθείαν από την Ασφαλιστική σας. Αν έχετε προσκομίσει και το θεωρημένο βιβλιάριο υγείας σας τότε το ποσό της συμμετοχής σας (αν υπάρχει – εξαρτάται από το συμβόλαιο που έχετε) θα μειωθεί στα μισά ίσως και να μηδενιστεί.

Αν δεν έχετε επιλέξει συμβεβλημένο νοσοκομείο τότε θα πρέπει να επιβαρυνθείτε τα έξοδα νοσηλείας & τις ιατρικές αμοιβές. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει όλες τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις όπως και το εισιτήριο – εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η διαδικασία αποζημίωσης σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί απολογιστικά.

Βήμα 5ο

Για μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Απευθυνθείτε στον Κοινωνικό Ασφαλιστικό σας Φορέα

Αν το νοσοκομείο σας δεν έχει απευθείας συνεργασία με τον κοινωνικό ασφαλιστικό σας φορέα, θα πρέπει να υποβάλετε μόνοι σας τα έξοδα που κάνατε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προμηθευτείτε πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής του φορέα σας στις συνολικές δαπάνες τις νοσηλείας σας και κρατήστε φωτοτυπίες των αποδείξεων των εξόδων.

Απευθυνθείτε στον Ασφαλιστή σας και παραδώστε του όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και βεβαιώσεις που έχετε συλλέξει μαζί με ένα έντυπο κατάθεσης αποζημίωσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Εκείνος θα φροντίσει για την αποζημίωσή σας όπως επίσης για τυχόν λεπτομέρειες που ποικίλουν ανάλογα το συμβόλαιο που έχετε και το μέγεθος του κόστους της νοσηλείας σας.

Βήμα 6ο

Αποζημίωση

Η κάθε Ασφαλιστική εταιρεία διαφέρει ως προς τις ημέρες που χρειάζεται προκειμένου να αποζημιώσει τον πελάτη. Ο Ασφαλιστής σας για ακόμη μια φορά θα πρέπει να έχει την απάντηση.

insurancedaily