Οι ασφάλειες υγείας πρώτες σε ζήτηση ακόμη και με τα capital controls

Οι ασφάλειες υγείας είναι ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιριών που είχε ελάχιστη μείωση σε παραγωγή ασφαλίστρων, μετά την επιβολή των capital controls, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων επταμήνου στην παραγωγή ασφαλίστρων.

Ενώ και οι δύο βασικοί κλάδοι ασφάλισης των Γενικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλίσεων ζωής παρουσίασαν μεγάλη βουτιά τον Ιούλιο του 2015 , με τους επιμέρους κλάδους στις Ασφαλίσεις ζωής , Ζωής και Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις να μειώνονται αισθητά, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, ο κλάδος υγείας έμεινε σχεδόν σταθερός .

Έτσι στο πρώτο επτάμηνο ο κλάδος υγείας είχε αύξηση +24,5% έναντι +25,0% του εξαμήνου, σε αντίθεση με τους κλάδους ζωής που από +5,4% στο εξάμηνο έπεσε στο +2,7% στο επτάμηνο και ο κλάδος Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις από +45,2% στο εξάμηνο έπεσε στο +33,7% στο επτάμηνο.

 

asfalisinet