Ανοίγει η Ευρωπαϊκή αγορά για Cyber Insurance

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατέληξαν πρόσφατα στην πρώτη συμφωνία που αφορά την υιοθέτηση.

Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες που ανήκουν στις κρίσιμες υποδομές να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραβίασης συστημάτων τους και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών που αντιμετωπίζουν, τους πελάτες των οποίων χάθηκαν τα προσωπικά δεδομένα και προβλέπει πρόστιμα έως 2% του τζίρου τους.

Στις κρίσιμες υποδομές ανήκουν εκτός από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Internet, οι εταιρείες πάροχοι ενέργειας, οι εταιρείες μεταφορών, οι πάροχοι υγείας και οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές).

Η ψήφιση της νομοθεσίας θα γίνει εντός του 2015 και η ενσωμάτωση από τα κράτη μέλη εντός 18 μηνών.

H ενσωμάτωση της νομοθεσίας και η υποχρεωτική γνωστοποίηση θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς cyber insurance όπως συνέβη και στην Αμερικανική αγορά όταν υιοθετήθηκε η αντίστοιχη νομοθεσία.

Στο διάγραμμα φαίνεται η ανάπτυξη της Αμερικανικής αγοράς cyber insurance της οποίας η σημαντική αύξηση ξεκίνησε το 2009 και εκτιμάται ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξής της θα είναι 36% μέχρι το 2020.

cyber-insurance

Σήμερα το μέγεθος της αμερικανικής αγορά ασφάλισης cyber insurance εκτιμάται σε $2 δισ. και αναμένεται να φτάσει στο $10 δισ. το 2020.

To εκτιμώμενο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία της ADVISEN είναι €224,2 εκατ. για το 2015 και € 426 εκατ. για το 2016, η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης.

Εκτός από τη νομοθεσία σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες οδηγούν σε διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων και κυβερνοεκβιασμού κάτι που ζήσαμε με τις ελληνικές τράπεζες.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://cybermap.kaspersky.com μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τις κυβερνοεπιθέσεις που δέχεται η Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επιχειρήσεων η Beazley δημιούργησε το Beazley Global Breach Solution το οποίο αποτελεί μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους, να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη τους και προσφέρεται στην Ελλάδα από την Cromar.

Το Beazley Global Breach Solution προσφέρει εκτός από την κάλυψη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της εταιρείας και πρόσβαση στην Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών που διαθέτει και έχει διαχειρισθεί άνω των 3.000 περιστατικών παγκοσμίως.

H Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών του Beazley Global Breach Solution βραβεύθηκε ως η καλύτερη ομάδα για το έτος 2014 από την Advisen.

 

insurancedaily