Προσωρινή σύνταξη με υπεύθυνη δήλωση, πλήρης με… επιφύλαξη

Όχι μόνο οι συντάξεις του απώτερου μέλλοντος, αλλά και εκείνες που πρέπει να εκδοθούν άμεσα βρίσκονται υπό αίρεση. Αυτό αποκαλύπτει η εγκύκλιος του ΙΚΑ η οποία διαχωρίζει τις συντάξεις όσων έχουν αιτηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ εκείνων που μπορούν να εκδοθούν «ανεπιφύλακτα» και εκείνων που μπορούν να εκδοθούν «με επιφύλαξη».

Έτσι για πρώτη φορά στα χρονικά, κάποιοι ασφαλισμένοι οι οποίοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν σύνταξη από δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο δεν θα είναι … σίγουροι για τη σύνταξη που θα πάρουν.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν η σύνταξη που οι ίδιες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ εκδόσουν δεν είναι αυτή που πραγματικά πρέπει να πάρουν, θα πρέπει να την επιστρέψουν και, μάλιστα, εντόκως.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του ΙΚΑ προβλέπει:

Σύνταξη με βάση αίτηση που κατατέθηκε μέχρι 18 Αυγούστου 2015 από ασφαλισμένο με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα εκδίδεται «ανεπιφύλακτα» ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Σύνταξη με βάση αίτηση που κατατέθηκε μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015 θα εκδίδεται «με επιφύλαξη» ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Σύνταξη με βάση αίτηση που υποβλήθηκε από 19 Αυγούστου 2015 και μετά από ασφαλισμένο που θεμελίωσε το δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή και μετά θα εκδίδεται ανεπιφύλακτα.

Προσωρινή Σύνταξη με βάση αίτηση θα γίνεται κανονικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

insurancedaily