31/10 – Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Η παγκόσμια γιορτή της αποταμίευσης

Η 31η Οκτωβρίου έχει θεσπιστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο στις 31.10.1924. Ο στόχος της αποταμίευσης είναι η πρόνοια για την αντιμετώπιση αναπάντεχων γεγονότων ή για την επίτευξη μελλοντικών στόχων. Είναι όμως η αποταμίευση εφικτή σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες; Δείτε παρακάτω έξυπνες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε ρεαλιστικούς στόχους και να τους κατακτήσετε.

Αποταμιεύω & κατακτώ τους στόχους μου

Υπάρχουν απλές, έξυπνες κινήσεις που κάνουν την αποταμίευση εύκολη σε κάθε στάδιο της ζωής και μας βοηθούν να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα τους στόχους μας. Αρκεί να παραμείνουμε συνεπείς, με τακτικές μηνιαίες καταβολές.
Ακόμα και ένα μικρό ποσό, μπορεί να γίνει μεγάλο σε βάθος χρόνου!

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤIPS:

 

 

Αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης μετά την πανδημία

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται στις χώρες της ζώνης του ευρώ, παρουσίασε σημαντική αύξηση μετά την έλευση της πανδημίας COVID-19. Η αύξηση αυτή είναι κυρίως απόρροια των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν, καθώς οι πολίτες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργώντας έτσι ένα πλεόνασμα αποταμίευσης. Πρόκειται δηλαδή για «ακούσια αποταμίευση» η οποία υποβοηθήθηκε σημαντικά από τα μέτρα στήριξης του κράτους που επέδρασαν σταθεροποιητικά στο διαθέσιμο εισόδημα.

Στο παρακάτω διάγραμμα, οι δύο καμπύλες περιγράφουν την προβλεπόμενη απόκλιση του ποσοστού αποταμίευσης σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών προ της πανδημίας και υπολογίζονται βάσει στατιστικών προβολών για τους εκτιμώμενους μέσους ρυθμούς αύξησης του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Απόκλιση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών από την προ της πανδημίας αναμενόμενη πορεία του

Πηγές: Προσομοιώσεις ΕΚΤ-BASIR, προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος και υπολογισμοί της ΕΚΤ.

Αν και οδεύουμε προς το τέλος της υγειονομικής κρίσης, το ποσοστό αποταμίευσης εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερα του ιστορικού μέσου όρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, το ποσοστό της αποταμίευσης σταδιακά θα αρχίσει να μειώνεται έως ότου επανέλθει στα μέσα του 2022 στο προγενέστερο της πανδημίας επίπεδο.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις προσομοιώσεις της ΕΚΤ είναι ότι το επίπεδο του ποσοστού αποταμίευσης αναμένεται να παραμείνει υπερβάλλον για όλο το 2022 και το μεγαλύτερο μέρος του 2023, ενώ θα συγκλίνει προς την πρόβλεψη προ της πανδημίας, μόνο προς το τέλος του 2023. Με τα επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα, μέρος αυτής της πλεονάζουσας αποταμίευσης υπολογίζεται ότι θα επενδυθεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματοοικονομικές επενδύσεις και ακίνητα.