68 επικεφαλής (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κλιματική αλλαγή

Οι επικεφαλής 68 εταιρειών- leaders του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού κλαδου διεθνώς (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Σπύρος Μαυρόγαλος) υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν όπου επιβεβαιώνουν την δέσμευσή τους να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παρενεργειών από την κλιματική αλλαγή.

Η λεγόμενη Geneva Association εκπροσωπεί εταιρείες με σωρευτικό όγκο ασφαλίστρων 1,2 τρισ. δολαρίων, οι οποίες διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 11 τρισ. δολαρίων. Το κοινό ανακοινωθέν συντάχθηκε ενόψει της έναρξης των εργασιών της Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Κλίμα (COP 21) οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν στο Παρίσι τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου.

Το έχουν υπογράψει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΧΑ Henri de Castries, ο CEO της Allianz Oliver Bäte, η ομόλογός του από τη Lloyds Inga Beale, ο επικεφαλής της Generali Marco Greco, ο πρόεδρος της AIG Peter Hancock, ο CEO της Swiss Re Michel Lies, ο Lard Friese του ομίλου ΝΝ, o Κωνσταντίνος Ιορδάνου της Arch Capital Group κ.α.

“Η (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο για τη διαχείριση και μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή”, υπογραμμίζεται στο κείμενο. “Ο κλάδος επιτελεί σημαντικό έργο από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς, αναλαμβάνοντας και τιμολογώντας τους σχετικούς κινδύνους και αναδιανέμοντας το κόστος. Επίσης, ευαισθητοποιεί τους πολίτες και μεταφέρει σημαντική τεχνογνωσία στις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται.

Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσουν συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και εξειδικευμένες υπηρεσίες για αυτούς που κινδυνεύουν προκειμένου να διασφαλίσουν την μέγιστη χρηματοοικονομική σταθερότητα έναντι των προκλήσεων που απορρέουν από γεγονότα (π.χ. φυσικές καταστροφές) άμεσα συνδεδεμένα με την κλιματική αλλαγή.

Ως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, οι εταιρίες του κλάδου συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές και την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα για την δημιουργία ενός πλαισίου που να ενθαρρύνει τις λιγότερο “ρυπογόνες” επενδυτικές πρακτικές.

Ο (αντ)ασφαλιστικός κλάδος συμμετέχει στον διεθνή διάλογο ώστε να ενισχύσει την κατανόηση των κινδύνων και των δαπανών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και να αναλύσει τα οφέλη των λύσεων που προσφέρει η αγορά (…) Μέσω ενεργής συμμετοχής σε συμπράξεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τις εποπτικές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι (αντ)ασφαλιστές δεσμεύονται να αποτελέσουν μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για την πρόληψη/διαχείριση/μείωση των κινδύνων και των καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή”, καταλήγει το ανακοινωθέν της Geneva Association.

Σημειώνεται ότι ανάλογη πρωτοβουλία ανέλαβε και η Insurance Europe που ξεκίνησε πρόσφατα εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη (Target two degrees – Στόχος 2 βαθμοί).

insuranceworld