Αυτοκίνητο: Αυξήθηκαν οι αποζημιώσεις, μειώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων

Τα 986 εκατ. € άγγιξε η παραγωγή του κλάδου αυτοκινήτου το 2016 (2015: 1,08 δισ.), ο οποίος συμμετείχε με 25,4% (2015: 29,0%) στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΑΕΕ «Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2016».

 

Το 2016 οι αποζημιώσεις εκτιμάται ότι ανήλθαν περίπου στα 645 εκατ. €  (637 εκατ. € το 2015).

 

Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, της οποίας η παραγωγή μειώθηκε από τα 888 εκατ. € το 2015 στα 806 εκατ. € το 2016 (-9,2%).

 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2016, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 71,4% του πλήθους οχημάτων ενώ επί του ποσού των δηλωθεισών ζημιών αντιστοιχεί στο 79,1% του συνόλου.

 

Το πλήθος των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες το 2016 έμεινε σταθερό σε σχέση με το 2015 στις 11,4 χιλιάδες. Όμως, οι νεκροί αυξήθηκαν από 793 το 2015 σε 807 το 2016 ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων οφείλονται στην κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, την απόσπαση προσοχής και την υπερβολική ταχύτητα. Αναλόγως του είδους του ατυχήματος, τα περισσότερα θανατηφόρα αποδίδονται στις συγκρούσεις, τις εκτροπές και τις παρασύρσεις πεζών.

 

Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν περί τις 26 χιλιάδες κλοπές και 720 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά, περίπου 8,5 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Το πλήθος των κλοπών είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με το 2015, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.

 

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον οποίο δραστηριοποιήθηκαν 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016 (2015: 29) με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, του Υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης ή του Αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού.

 

Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 38,5% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ενώ η παραγωγή του έφθασε τα 133 δισ. € το 2015.

 

nextdeal