Αυξάνονται τα ατυχήματα με οχήματα με ξένες πινακίδες

Του Γιάννη Βερμισσώ

 

Αύξηση περίπου 20% των τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται οχήματα με ξένες πινακίδες  καταγράφεται το 2017. Οι αιτίες πιθανόν πολλές, οι αποζημιώσεις ανεβαίνουν και η κινητικότητα πέριξ αυτών εντείνεται.  Το γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης μεσολαβεί για τον διακανονισμό των σχετικών αξιώσεων από τα ατυχήματα.

 

Στην άνοδο της τουριστικής κίνησης,  ίσως και των εμπορικών με γείτονες χώρες συναλλαγών όπου οδηγούν σε οδικές μετακινήσεις, της μεταφοράς της έδρας των μεταφορικών εταιρειών σε Βαλκανικές καθώς και άλλων διάφορων λόγων αποδίδεται η αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων το 2017 κατά περίπου 20%.

 

Αριθμητικά, με βάση την ποσοστιαία αύξηση τα ατυχήματα που δηλώθηκαν κυμαίνονται αριθμητικά στα περίπου 5 χιλιάδες, αριθμός σημαντικός για την Ελλάδα.  Ο  διακανονισμός  των υποθέσεων   που ολοκληρώνονται με ακρίβεια χρόνου και επιτυχία στην έκβασή τους, γίνεται από το ΓΔΑ και τις  ασφαλιστικές εταιρείες μέλη του που λειτουργούν ως διακανονιστές  καθώς επίσης και  από διεθνείς εταιρείες διακανονισμού ζημιών που έχουν ορίσει οι αλλοδαποί ασφαλιστές.

 

Να αναφερθεί σχετικά, ότι το 2016 που οι ζημιές ανήλθαν σε 4.300 περιπτώσεις οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν από τους αλλοδαπούς για ζημιές στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.

 

Το 2017 το ύψος των αποζημιώσεων,  όταν ολοκληρωθούν όλες, θα δείξει το πώς διαμορφώνεται το μέσο κόστος ζημιάς το οποίο τα προηγούμενα χρόνια κινείται καθοδικά.

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση των ατυχημάτων με οχήματα που φέρουν ξένες πινακίδες σε μεγάλο βαθμό και αριθμό περιπτώσεων αντιμετωπίζεται άμεσα εντός χώρας από τις ελληνικές σχετιζόμενες κατά περίπτωση ζημιάς επιχειρήσεις. (συνεργεία, φανοποιεία, κ.λπ.) στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται  στην «οικονομία» των αντίστοιχων κλάδων.