Αυξάνονται τα συμβόλαια… μειώνονται τα έσοδα των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας

Και ενώ η Ασφαλιστική Αγορά καλπάζει στα συμβόλαια υγείας με αύξηση 22,1% το δωδεκάμηνο του 2015, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας της χώρας (ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ιδιωτικές κλινικές & διαγνωστικά κέντρα) παρουσιάζουν μείωση στα έσοδά τους – για την ίδια περίοδο της τάξεως του 6,5%.

Σύμφωνα με την μελέτη της ICAP, με τίτλο «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», της Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ομίλου, τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των διαγνωστικών κέντρων (ποσοστό περίπου 8,5%) και ακολουθούν οι αγορές των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης περίπου 7%, καθώς και των γενικών κλινικών με ποσοστό περίπου 6%.

Οι λόγοι για τους οποίους οι ιδιωτικές υπηρεσίες έχουν υποστεί αυτή τη μείωση έχουν να κάνουν κυρίως με την επιβολή του νόμου 4172/2013 (μηχανισμός clawback / rebate), βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε «απομείωση» των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γενικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 62% περίπου για το 2015. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 24% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Η μελέτη παρουσιάζει επίσης τις ευκαιρίες του κλάδου μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνει και την συνεργασία τους με τις Ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνεργασία που αν κρίνουμε από τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα οι δύο πλευρές, έχει αρχίσει να δυναμώνει, καθώς αντιλαμβάνονται την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Μια σχέση που καταλήγει στην εμπειρία που εισπράττει ο ασφαλισμένος ο οποίος θεωρεί τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση που θα λάβει ως προέκταση του συμβολαίου του. Βέβαια, υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι να απαλειφθούν τελείως πρακτικές του παρελθόντος, όπως, οι αυξημένες χρεώσεις στα τιμολόγια των υπηρεσιών τους σε περιπτώσεις που η ασφαλιστική εταιρεία κάλυπτε το περιστατικό.

Άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου αφορούν σε επέκταση των υφιστάμενων εταιρειών σε αγορές του εξωτερικού, η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού καθώς και εξειδίκευση σε τομείς όπου υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Αντιθέτως, απειλή για τον κλάδο μπορούν να εκληφθούν η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα, τα προβλήματα ρευστότητας του δημοσίου τομέα, η στενότητα στην τραπεζική χρηματοδότηση και βέβαια τα μέτρα της Πολιτείας περί μείωσης των δαπανών υγείας.

Insurancedaily