Αύξηση 15% στις ασφαλίσεις ζωής το πρώτο εξάμηνο του 2015

Οριακή αύξηση 1,8% κατέγραψε η ασφαλιστική παραγωγή στο πρώτο εξάμηνο του 2015, αποτέλεσμα που προέκυψε από την άνοδο κατά 15% στις Ασφαλίσεις Ζωής και μείωση 9,1% στις ασφαλίσεις ζημιών. Η παραγωγή στα προγράμματα ζωής διαμορφώθηκε κυρίως από τα προϊόντα Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked) και στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών από τον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων, με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων να καταγράφει μείωση16,5%.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 η ανάπτυξη εργασιών για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ήταν ενθαρρυντική καθώς οι Ασφαλίσεις Ζωής ήταν συνεχώς σε θετικό πρόσημο. Επίσης, οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών τον Ιούνιο κατέγραψαν αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων (2,4% σε μηνιαία βάση) -για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο του 2013. Βέβαια, οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας και των capital controls που επιβλήθηκαν στα τέλη του Ιουνίου και επέδρασαν αρνητικά στην πορεία της ασφαλιστικής αγοράς δεν περιλαμβάνονται χρονικά στην παρούσα μελέτη, θα διαφανούν, όμως, στις έρευνες των επόμενων μηνών».

Στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της Παραγωγής ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων α΄ εξαμήνου (Ιανουαρίου – Ιουνίου) 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση πλήρη στοιχεία της αγοράς έτους 2014).

 

insuranceworld