Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Πίστης, με πώληση του 15% της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς

Όπως αναφέρεται σε απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, που αναρτήθηκε, η επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση ειδικής συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ( EBRD) .

Σύμφωνα με την απόφαση η απόκτηση της ειδικής συμμετοχής από την EBRD στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πίστης προέρχεται από την πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς 4.125.552 μετοχών της ασφαλιστικής που κατέχει η Τράπεζα.

Επιπλέον με άλλη απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος εγκρίθηκε η απόκτηση ειδικής συμμετοχής 15,083 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον Χρήστο Γεωργακόπουλο .

Asfalisinet