Ανάλυση των εκθέσεων φερεγγυότητας σε ειδική εκδήλωση

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις πρόσφατα δημοσιευθείσες εκθέσεις για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (SFCR).Η εκδήλωση έχει ως θέμα :

«η Έκθεση για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση (SFCR):παρουσίαση από τους ειδικούς για τους μη ειδικούς»

Σκοπός της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης είναι η αποσαφήνιση και απλούστευση των όρων των εκθέσεων, ώστε τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών να κατανοήσουν πλήρως και να αντιληφθούν με σαφήνεια το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, την παρουσίαση του θέματος έχουν αναλάβει οι εξειδικευμένοι στο θέμα αυτό κ.κ. Σπυρίδων Μπαρκούζος και Ιωάννης Πηταράς, Chief Risk Officers των ασφαλιστικών εταιριών «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ» και «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» αντίστοιχα και Μέλη της Επιτροπής Solvency II, Risk & Οικονομικών της ΕΑΕΕ.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 και ώρες 15:00 – 17:00, στα γραφεία της ΕΑΕΕ (Ξενοφώντος 10, 3ος όροφος, 105 57  Αθήνα).

Τον Σ.Ε.Σ.Α.Ε. στην προσπάθεια αυτή στηρίζουν οι χορηγοί του “CARPENTER TURNER” – Πλατινένιος Χορηγός, “INTER PARTNER ASSISTANCE” & “MATRIX BROKERS  S.A.” – Χρυσοί Χορηγοί, και οι “AIG”, “ΕΘΝΙΚΗ”, “ERGO” &“INTERAMERICAN”  – Ασημένιοι Χορηγοί.