Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις των δικαιούχων από Ασπίς και Commercial

Στην ιστοσελίδα της ΤτΕ έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις των δικαιούχων απαιτήσεων από τις εταιρείες Ασπίς και Commercial. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο μητρώο https://liqportfolios.bankofgreece.gr:63747/ και να βάλουν τα στοιχεία τους για να εμφανιστούν οι πληροφορίες που αφορούν στο συμβόλαιο τους.

Όσοι από τους δικαιούχους θέλουν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατάστασης δικαιούχων ασφαλίσματος, θα πρέπει να ασκήσουν ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέσα σε 45 ημέρες. Η ανακοπή ασκείται κατά της αντίστοιχης εταιρείας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναμένεται να διευκρινιστεί πως θα δρομολογηθούν χρονικά οι διαδικασίες αποζημίωσης όσον αφορά τις ανακοπές που ενδεχομένως θα προκύψουν και αν θα γίνει δεκτή η πρόταση που έχουν καταθέσει οι ζημιωθέντες να κρατηθεί απόθεμα για την αποζημίωση των δικαιούχων που θα καταθέσουν αντιρρήσεις, ώστε να ολοκληρωθούν πιο άμεσα οι αποζημιώσεις των υπόλοιπων ασφαλισμένων.

Για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει θα απευθύνονται αποκλειστικά στην αντίστοιχη εταιρεία και όχι στην εποπτική αρχή.

Βίκυ Γερασίμου

Insurance World