Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις των δικαιούχων από Ασπίς και Commercial

Βίκυ Γερασίμου

Αρχισυντάκτρια at Insurance World

Στην ιστοσελίδα της ΤτΕ έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις των δικαιούχων απαιτήσεων από τις εταιρείες Ασπίς και Commercial. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο μητρώο https://liqportfolios.bankofgreece.gr:63747/ και να βάλουν τα στοιχεία τους για να εμφανιστούν οι πληροφορίες που αφορούν στο συμβόλαιο τους.

Όσοι από τους δικαιούχους θέλουν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατάστασης δικαιούχων ασφαλίσματος, θα πρέπει να ασκήσουν ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέσα σε 45 ημέρες. Η ανακοπή ασκείται κατά της αντίστοιχης εταιρείας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναμένεται να διευκρινιστεί πως θα δρομολογηθούν χρονικά οι διαδικασίες αποζημίωσης όσον αφορά τις ανακοπές που ενδεχομένως θα προκύψουν και αν θα γίνει δεκτή η πρόταση που έχουν καταθέσει οι ζημιωθέντες να κρατηθεί απόθεμα για την αποζημίωση των δικαιούχων που θα καταθέσουν αντιρρήσεις, ώστε να ολοκληρωθούν πιο άμεσα οι αποζημιώσεις των υπόλοιπων ασφαλισμένων.

Για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει θα απευθύνονται αποκλειστικά στην αντίστοιχη εταιρεία και όχι στην εποπτική αρχή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιλογή Εταιρίας Ασφάλισης: Επιλέξτε την Εταιρία στην οποία είστε Ασφαλισμένος :

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

COMMERCIAL VALUE A.A.E ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Επιλογή Κλάδου Ασφάλισης: Επιλέξτε τον Κλάδο Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας:

Κλάδος Ατομικών Συμβολαίων Ζωής ή Κεφαλαιοποίησης

Κλάδος Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής

Καταχώρηση Αριθμού Συμβολαίου Καταχωρείστε τον Αριθμό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Επιλογή Ένδειξης Εκκρεμούς Δικαστικής Απαίτησης Αν για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας υπάρχει Εκκρεμής Δικαστική Απαίτηση επιλέξτε τη σχετική Ένδειξη.

5α. Για τον Κλάδο Ατομικών Συμβολαίων Ζωής ή Κεφαλαιοποίησης: Καταχώρηση Ημερομηνίας Γέννησης Κυρίως Ασφαλισμένου Καταχωρείστε την Ημερομηνία Γέννησης του Κυρίως Ασφαλισμένου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

5β. Για τον Κλάδο Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής: Καταχώρηση Επωνύμου και Ονόματος Κυρίως Ασφαλισμένου Επώνυμο Ασφαλισμένου : Καταχωρείστε τα πρώτα ΕΝΝΕΑ (9) γράμματα του πρώτου από τα Επώνυμα του Κυρίως Ασφαλισμένου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας. Όνομα Ασφαλισμένου: Καταχωρείστε τα ΤΡΙΑ (3) πρώτα γράμματα του πρώτου από τα Ονόματα του Κυρίως Ασφαλισμένου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, πληροφορία ή διευκρίνιση να απευθύνεστε αποκλειστικά στην αντίστοιχη εταιρεία και να μην απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Website: www.aspispronia.gr

E-MAIL: [email protected]

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942 2114111856, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)

FAX: 2106180622, 2107210748

Στοιχεία επικοινωνίας COMMERCIAL VALUE AAE

Website: www.commercialvalue.gr

E-MAIL: [email protected]

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)

FAX: 2106180622, 2107210748

insuranceworld