Ανασφάλιστα οχήματα: Πως θα γλιτώσετε το πρόστιμο

του Απόστολου Αλωνιάτη
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Μια δεύτερη ευκαιρία έδωσε η πολιτική ηγεσία σε όσους πραγματικά ξέχασαν ή σκόπιμα «ξέχασαν» να ασφαλίσουν τα οχήματα τους.
Έτσι μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρα τους ή να προβούν στις διαδικασίες εκείνες ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος τους.
Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων έως και τις 14 Ιουλίου έχουν δύο επιλογές:
α) Η πρώτη έχει να κάνει με την ασφάλιση του οχήματός τους χωρίς να πληρώσουν το πρόστιμο των 250 ευρώ.
β) Η δεύτερη επιλογή έχει να κάνει με την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας επίσης χωρίς την καταβολή του προστίμου.
Σε περίπτωση που ήδη έχουν καταβάλει το πρόστιμο των 250 ευρώ θα τους πιστωθεί στον προσωπικό τους λογαριασμό.
Τι ισχύει με την παράδοση πινακίδων
Τα δυο προηγούμενα χρόνια, λόγω της εφαρμογής των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) , παρουσιάστηκε μαζική παράδοση πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. , ώστε τα οχήματα να μπουν σε ακινησία και να μην «χρεωθούν» το τεκμήριο του αυτοκινήτου.
Ας δούμε την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την κατάθεση των πινακίδων:
Να σημειώσουμε ότι η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου αλλά απλή ακινησία.
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;
1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
2. Πινακίδες
3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
6. Την ταυτότητα του ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.
Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε στην Εφορία ανήκει και η υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνετε ότι δε θα σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο (δηλαδή ότι έχετε ιδιωτικό χώρο), ώστε οι δρόμοι της πόλης να μην κατακλυστούν με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.
Προσοχή δεν χρειάζεται η προσκόμιση Ε9
Τις προηγούμενες χρονιές, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν τις πινακίδες τους ζητήθηκε από τις Δ.Ο.Υ. η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν, ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους.
Ωστόσο, σύμφωνα με το N. 2992/ 2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/86, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο.
Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δε διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην Εφορία το μισθωτήριο, ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει, ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).
Περιφέρεια Αττικής: Οδηγίες για τα ανασφάλιστα οχήματα
Οδηγίες για τα οχήματα που καταγράφηκαν σαν ανασφάλιστα, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχουν πλέον στην ιδιοκτησία των αναφερόμενων ως ιδιοκτητών, έδωσε η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωση της.
Ποιο συγκεκριμένα ή ανακοίνωση αναφέρει ότι:
«Για τη διευκόλυνση των πολιτών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους, αναφορικά με τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα ανασφάλιστα οχήματα, επισημαίνονται οι ακόλουθες κύριες αιτίες που δημιουργούν τις εσφαλμένες καταχωρήσεις στις βάσεις δεδομένων των συναρμόδιων υπουργείων, όπως αυτές προκύπτουν από την μέχρι σήμερα προσέλευση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.
Περίπτωση κλοπής οχήματος η οποία έχει δηλωθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων.
Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώρηση.
Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος, Τηλ. 210 6899039, [email protected]) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.
Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με παρέμβαση του οικείου Δήμου. Εάν το όχημα έχει παραληφθεί πριν την εφαρμογή του Π.Δ 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας να υποβληθεί βεβαίωση του Δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) και παρεδόθη στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).
Περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών (πωλητή – αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την υποβολή, στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας, των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).»
Πλαστά ασφαλιστήρια:
Σύμφωνα με καταγγελίες στην αγορά κυκλοφορούν και πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες.
α) Εκείνα που δεν υπάρχουν πουθενά και έχουν κατασκευαστεί από ανύπαρκτους ασφαλιστές και
β) Εκείνα που τα πρακτορεία έχουν εισπράξει τα χρήματα των ασφαλιστικών συμβολαίων από τους ιδιοκτήτες οχημάτων αλλά ποτέ δεν τα απέδωσαν στην εταιρεία με αποτέλεσμα το συμβόλαιο να είναι άκυρο.
Για να βεβαιωθείτε ότι το όχημα σας είναι ασφαλισμένο μπορείτε να μπείτε στην διεύθυνση «https://www.hic.gr/hic/check_ins.aspx».
Αλλαγή στα πρόστιμα
Μετά το αλαλούμ που έγινε με τις διασταυρώσεις και την παράταση που δόθηκε μέχρι 14 Ιουλίου 2017, η κυβέρνηση εξήγγειλε και αλλαγές στα ίδια τα πρόστιμα. Σύμφωνα με την εξαγγελία τα πρόστιμα θα είναι ανάλογα με το είδος του οχήματος και με τα κυβικά του. Ποιο συγκεκριμένα τα πρόστιμα θα είναι:
100 ευρώ για τα δίτροχα κάτω από 250cc
150 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα δίτροχα
200 ευρώ ΙΧ κάτω από 1.000cc και
250 ευρώ για τα υπόλοιπα ΙΧ.
**Μέχρι την στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο δεν έχει κατατεθεί η σχετική τροπολογία στην Βουλή.