Ανατροπή στη συνεργασία με τους πραγματογνώμονες εισηγείται ο ΣΕΜΑ στον κ. Μοάτσο

Στις 04/01/18, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων απέστειλε επιστολή στην ΕΑΕΕ, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, κ. Ερρίκου Μοάτσου, στην οποία διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις διαμόρφωσης κοινών πρακτικών από τις ασφαλιστικές εταιρείες στη διαδικασία Διαχείρισης Ζημιών (non–life & motor). Προτείνει, επίσης, με συγκεκριμένο υπόδειγμα που παραθέτει, τη συμπλήρωση από τους πελάτες Δελτίου Ποιότητας για τους πραγματογνώμονες.

Στην επιστολή του ο ΣΕΜΑ, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, και η Γενική Γραμματέας και Επικεφαλής της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων, κα Μαρία Τσιλιμπάρη, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Μοάτσο,

 

Ο ΣΕΜΑ έχοντας πάρει την πρωτοβουλία να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος που αφορά την ποιοτικότερη διαχείριση των ζημιών, δημιούργησε την Επιτροπή Υποστήριξης Διαδικασιών Ζημιών τον Νοέμβριο του 2016. Στόχος του έργου της Επιτροπής ήταν και είναι, σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο διαδικασιών & κανόνων της διαχείρισης των ζημιών.

 

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας προτείνουμε μια συνάντηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ, ώστε να ανακεφαλαιώσουμε τα κοινά σημεία των θέσεών μας και να οργανώσουμε από κοινού το πλάνο ενημέρωσης των μελών μας εκατέρωθεν και των πραγματογνωμόνων κατ’ επέκταση.

 

Για τον σκοπό αυτό, παραθέτουμε τα βασικά σημεία των θέσεων & προτάσεών μας που αφορούν στη Διαμόρφωση Κοινών Πρακτικών από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες στη Διαχείριση των Ζημιών.

 

Ανάρτηση στα site των ασφαλιστικών εταιρειών των ονομάτων των Συνεργαζόμενων Πραγματογνωμόνων.

Θέσπιση διαδικασίας άμεσης ενημέρωσης του Μεσίτη για την ανάθεση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης.

Άμεση κοινοποίηση στον Μεσίτη, από τον Πραγματογνώμονα, των στοιχείων που απαιτεί από τον πελάτη και της εν γένει αλληλογραφίας που ανταλλάσσει με αυτόν.

Άμεση κοινοποίηση της Εκθέσεως Πραγματογνωμοσύνης στον Μεσίτη.

Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης των Πραγματογνωμόνων με όρια κάλυψης ανάλογα με τις εργασίες που τους ανατίθενται.

Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας & Εχεμύθειας των Ασφαλιστικών Εταιρειών με τους Πραγματογνώμονες που θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση & το οποίο θα είναι κοινοποιήσιμο στον ασφαλισμένο αν ζητηθεί.

Δελτίο Ποιότητας που θα συμπληρώνεται από τους πελάτες αμέσως μετά την πρώτη επίσκεψη και που θα αφορά στην αμεσότητα, την εξυπηρέτηση, τη συμπεριφορά και την κατανόηση των ζητούμενων στοιχείων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα).

Καθορισμός στελέχους από τις ασφαλιστικές εταιρείες που θα είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία «ποιότητας ζημιών», το οποίο θα συντονίζει & θα επιλύει θέματα ποιότητας διαχείρισης των ζημιών.

Κοινή θέση είναι πως η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των Πραγματογνωμόνων εκφράζει το σύνολο της ποιότητας του ασφαλιστικού προϊόντος και της υπηρεσίας, ως εκ τούτου επιθυμούμε οι συνεργάτες Πραγματογνώμονες να είναι «ανεξάρτητοι» στη σκέψη και την ιδιοκτησία τους και να αναδεικνύουν με τις υπηρεσίες τους την προστιθέμενη αξία του επαγγέλματός μας.

 

Πρόθεση του ΣΕΜΑ είναι να ενημερώσει εκτενώς τα μέλη του Συνδέσμου και να τα παροτρύνει στην υιοθέτηση των σχετικών διαδικασιών.

 

Αναμένοντας την απάντησή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση».

 

aagora