Αναβαλλόμενα φορολογικά κίνητρα θέλει η αγορά

Αναβαλλόμενα φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της ζήτησης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, φέρεται να επιχειρεί να θέσει στο διάλογο με την κυβέρνηση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, τονίζοντας ότι η ασφαλιστική αγορά επιθυμεί την άμεση συνδρομή της στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης η χώρα να επιστρέψει σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Πληροφορίες του ID αναφέρουν ότι, αυτό το οποίο ουσιαστικά ζητεί η Ένωση είναι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα να προβλέπουν ότι στη λήξη τους θα αναγνωρίζουν μια έκπτωση επί του φόρου 15% που καλούνται σήμερα να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι. Με τον τρόπο αυτό τα εν λόγω προγράμματα θα καταστούν περισσότερο ελκυστικά στο κοινό, το οποίο σταθμίζοντας και τα φορο-κίνητρα εκτιμάται ότι θα στραφεί με μεγαλύτερη «θέρμη» προς τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η Ένωση φέρεται αποφασισμένη να ζητήσει, επίσης, από την κυβέρνηση να προσδιορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιες δαπάνες λογίζονται ως παραγωγικές επηρεάζοντας ανάλογα τα καθαρά αποτελέσματα και άρα τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, θα επιδιώξει το ΥΠΟΙΚ να θεσμοθετήσει τις δαπάνες αυτές, ώστε να γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων και να αποφεύγονται διαφορές στον αναδρομικό υπολογισμό των φόρων.