Αναβολή των εξετάσεων λόγω εκλογών

Ανακοινώθηκε από την ΤτΕ ότι, ενόψει της διενέργειας εθνικών εκλογών στις 20/9/2015, οι προγραμματισθείσες για τις 19-20/9/2015 εξετάσεις αναβάλλονται για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (Επιπέδου Α) και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 (Επιπέδων Β, Γ και Δ).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις της Αθήνας ίσχυε μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. και η καταβολή του τέλους εξετάσεων μέχρι σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι κατάλογοι των υποψηφίων και οι οδηγίες για τις εξετάσεις θα αναρτηθούν στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

aagora