ΑΟΝ: Αντίστροφη μέτρηση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισαγάγει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), με σκοπό τη θεσμοθέτηση νέων αυστηρών μέτρων για την προστασία των πολιτών της.
Όλες οι επιχειρήσεις, είτε εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, εφόσον διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφωθούν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.
Η μη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό σημειώνει η ΑΟΝ ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβολή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών ποινών έως 20 εκατομμύρια ευρώ ή 4% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων μιας επιχείρησης.