Αποφάσεις για φορολόγηση διαμεσολάβησης και ανασφάλιστα

Ανασφάλιστα οχήματα και αφορολόγητο μισθωτών για τους ασφαλιστές αποτελούν διεκδικούμενα για την ασφαλιστική αγορά και δρομολογούνται θετικές ρυθμίσεις από την κυβέρνηση.

Και τα δύο θέματα, τόσο η ενεργοποίηση του μηχανισμού εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων όσο και η παροχή αφορολόγητου των μισθωτών προς τους ασφαλιστές, εξετάζονται ευνοϊκά από το υπουργείο οικονομίας και θα δοθούν λύσεις κατά τις υποσχέσεις των αρμοδίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insurance-eea η ενεργοποίηση της Γ.Γ.Π.Σ θα γίνει άμεσα και θα εντοπιστούν οι ανασφάλιστοι ενώ η αντιμετώπιση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θα γίνει με όρους μισθωτών, με ενδεχόμενη ρύθμιση του υπουργείου, η οποία και αποτελεί δείγμα της αναγνώρισής τους ως κλάδου με απόλυτη φορολογική συνέπεια.

Σχετικές με τα δύο θέματα συζητήσεις έχουν γίνει μεταξύ των εκπροσώπων της διαμεσολάβησης και της πολιτείας και αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα σύντομα.

Insurance-eea